fredag 17 december 2010

Nya utmaningar inom medierevision

Revision av digitala publikationer har för oss hittills främst rört webbplatser och pdf-tidningar. Revision av Ipad-utgåvor kommer att innebära nya utmaningar för TS organisationer över hela världen. Detta kommer säkerligen bli ett viktigt arbete för oss den närmsta tiden. ABC-interactive har lagt ut denna video som förklarar vad man bör tänka på för att kunna räkna med Ipad-versionen i USA.

onsdag 1 december 2010

Framtidens medielandskap del 2

I framtidens medielandskap såg jag framför mig att man alltmer endast kommer läsa sådant som intresserar en själv. Så behöver det dock inte alltid vara. När jag försökte komma på bloggämne till denna blogg så googlade jag på ett av mina favoritämnen, nämligen unika besökare.

Tänkte skriva något om vikten av att inte blanda ihop webbläsare med besökare. En sökning på unika besökare och vips så trillar jag in på Apotekets hemsida och rubriken Apotekets webbshop når 120 000 unika besökare. Roligt för apoteket. Att mäta unika besökare i shoppen jämfört med sajten i stort är betydligt enklare eftersom man där har registrerade användare. Upptäcker att trötthet, skönhet och smärta toppar.

Min far som har konstaterad B12 brist brukar kunna ägna de flesta släktträffar kring detta ämne. Detta har verkligen slitit på våra familjemiddagar. Men kanske har vi övriga varit lite väl elaka i våra kommentarer kring denna B12-fixering. För när mitt lite slumpartade sökbeteende tar mig till apotekets 10 i topp kan jag bara konstatera. Pappa du är inte ensam. I topp ligger nämligen B12 (vitamin, blodbrist)! Jag ska nu försöka vara lite mer förstående kring dina krämpor. Tack sök, ett nytt sätt att hitta nyheter man inte visste att man behövde.

tisdag 30 november 2010

Framtidens medielandskap


I framtidens medielandskap ser jag framför mig att man alltmer endast kommer läsa sådant som intresserar en själv. Kanske kommer man själv kunna forma sin digitala nyhetstidning till att innehålla endast information  man själv är extra intresserad av. Idag kombinerar vi vår nyhetskonsumtion med papperstidning, nyhetssajt och sök. I papperstidningen som många läser rubrikvis  kan man råka hamna på artiklar man annars inte skulle ha läst. Detta tycker jag är en positiv effekt med papperstidningen. Ett mer sökbetonat beteende tänker jag mig skulle ge den effekten att man söker på en specifik händelse man vill läsa om eller ett specifikt ämnesområde och att man därmed missar det där man inte är ute efter.

fredag 19 november 2010

Bara tvåtusen tecken i en url……..

Läser i ad age på nätet att det börjar gå upp för allt fler att det inte är så lätt att mäta rätt ens på nätet.

Denna gång är det Nielsen i USA som är i lite blåsväder av två olika anledningar. Minst allvarliga är väl att de i sin mätning märkt att de konsekvent har underskatta antalet unika med 5 %.Värre är att de helt enkelt tappat bort en del trafik som inte har tagits hänsyn till av mätsystemet. Anledningen till detta säga vara att det enkelt uttryckt finns en spärr för hur lång en URL tillåts vara i systemet. Gränsen har varit satt vid smått osannolika 2 000 tecken. Spontant tycker man att det borde vara fullt tillräckligt. Vem kan knappa in en url som är längre än 2 000 tecken? Knappast någon människa men däremot finns det sanslöst långa adresser som skapas av säkerhetsskäl bland annat av Chrome och i Facebook.. Effekten har bland annat blivit att tiden folk spenderar på nätet har underskattats.Som revisor tycker jag att detta borde ha upptäckts då stora sjok av trafik plötsligt inte kom med i statistiken. En basåtgärd vid webbrevision skulle upptäcka detta. Men det kan nog vara lätt att blint lita på tekniken.

tisdag 16 november 2010

Nyheter lärande och skrämmande

Som jag uppfattar det så har en stor del av nyhetsrapporteringen den sista tiden blivit alltmer fokuserad kring katastrofer och faror. Om detta stämmer kan jag ibland fundera över vad det gör med oss och våra barn. En positiv nyhet som pekar åt ett något annat håll kommer från Medierådets rapport ”Ungar och medier 2010”. Den visar att andelen barn som får ”negativa reaktioner” av nyhetsrapportering som till exempel jag blir rädd, jag blir ledsen eller jag blir arg, inte har förändrats sedan 2008. 20 procent av tjejerna uppger att dom blir rädda och 10 procent av killarna (man kan fundera över dessa könskillnader). Glädjande är också att 70 procent uppger att nyheterna ”lär mig saker”.

fredag 12 november 2010

NewsBeast eller DailyWeek ?

Daily Beast ville vara kvick och lättrörlig men kunde till slut inte motstå att gå ihop med Newsweek. Frågan är hur detta initalt motsträviga brudpar kommer att fungera ihop i  längden. Visst finns det många lysande exempel på äktenskap med stora ålderskillnader men bara för någon vecka sedan hade en av parterna kommit framt till att förlovningen skulle slås upp och bröllopet ställas in. Nu blir det dock bröllop. Vilket namn paret ska anta är ju i dessa moderna tider inte alltid självklart. Blir det NewsBeast, DailyWeek eller kommer Bruden och Brudgummen att leva ihop utan ett gemensamt namn. Frågorna är många, tiden får ge oss svar.

måndag 1 november 2010

Tryckt med tidskrifter

Tidskriftsläsandet står sig starkt. En rapport från Magazine.org visar att läsning av tidskrifter har ökat från 2005 och framåt i USA. Detta trots att lösnummerpriset har ökat något från 4,40$ till 4,86$, motsvarande prisökning för en prenumeration är 26,78$ till 28,86$. Hur ser det ut i Sverige då? Sett till antal titlar så kan vi konstatera att antalet TS-reviderade titlar har ökat något från 419 år 2000 till 427 2009. Upplagan ligger rätt konstant på 22 000 exemplar.

fredag 22 oktober 2010

Vad händer på webben när tidningen inte når ut till läsarna?

I tisdags hade de franska tidningsutgivarna stora problem med att få ut tidningarna. Som så många gånger förr var det arga protestanter och strejkande som orsakade distributionssvårigheterna. Många fick alltså inte sin tidning och kunde inte stilla sin nyhetshunger via den tryckta tidningen.

I dag fick vi svart på vitt vad fransmännen då gjorde. De sökte sig till tidningarnas webbsajter en masse. Siffror från franska TS (OJD) visar att procentuellt ökade den lilla lamanchelibre.fr mest med +124 % besök och i antal ökade Lemonde.fr mest med 468 789 vilket motsvarar + 27 %.

Även via mobilen sökte man information i aldrig förr skådad omfattning.
Liberation.fr ökade mobilbesök med 61 % till 12 269 denna tisdag. Också i detta format här var lemonde.fr störst med en ökning om 51 534 till 499 562 besök.

onsdag 13 oktober 2010

Reklamskattens avskaffande - en framtidsfråga

Tyvärr blev många av TS kunder besvikna än en gång på hanteringen av reklamskatten. 2002 beslutade Riksdagen att reklamskatten ska avskaffas. Dock med ett förbehåll nämligen att det finns ekonomiskt utrymme. Idag överlämnades regeringens budget och som vanligt så sköts frågan om reklamskatt på framtiden. Visst, världsekonomin är osäker vilket verkar vara något vi får leva med. Inom politiken så handlar det mesta om prioriteringar, tydligt är att regeringen inte vill prioritera dagspressen och genomföra tidigare faktiska fattade beslut.

onsdag 6 oktober 2010

Hur räknas dagstidningars digitala utgåvor utomlands?

Ett debattämne inom upplageredovisningen, inte bara i Sverige utan även utomlands, är frågan hur digitala exemplar ska redovisas. Med digitala exemplar menar vi inte tidningars nyhetssidor på webben utan de exemplar som man lägger ut på webben, kan vara exempelvis i pdf-format. Den digitala versionen måste vara betald och om den baseras på en tryckt upplaga måste mer än 50 procent av innehållet vara gemensamt med det i den tryckta förlagan.


Vissa länder räknar samman tryckta och digitala exemplar, exempelvis USA och Japan. Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Australien och Danmark hör till dem som inte alls räknar med de digitala exemplaren. I Sverige räknar vi in de digitala exemplaren i TS-upplagan men särredovisar dessa som överstiger tre procent. Digitala exemplaren måste som sagts tidigare också vara betalda.