fredag 24 april 2009

Förväntningssamhället och sociala medier på stora annonsörsdagen

Stora annonsörspriset gick i år till Handelsprofessorn Michael Dahlén för sin forskning om förväntningssamhället och den nyligen utgivna boken Nextopia. Förväntningssamhället tycks genomsyra inte bara samhället i stort utan framförallt mediemarknaden. Vilket också tydligt märktes under Stora Annonsörsdagen. Alla frågar sig vad som blir nästa stora grej? Förväntningarna på nya sociala medier är stor men många känner nog en osäkerhet kring hur man ska kunna mäta effekterna av investeringar (ROI). Nu känns det som om forskning och utvärdering av effekterna av investeringar i nya medier behövs men frågan är om vi har tid med det när vi spanar efter nästa stora trend. Själv har jag stora förväntningar på TS-frukostseminarium den 28 maj, då kommer Beata Wickbom och berättar mer om det senaste inom digital kommunikation.

Längre blogginlägg än så här blir det inte denna gång. Det börjar kännas lite förlegat med sociala medier… eller…

onsdag 15 april 2009

Totalmått för webben och upplagan

Med sviktande upplagor och vikande annonsförsäljning blir det allt viktigare för mediehus och andra att kunna presentera en samlad bild av sina publiceringskanaler. Även om man tappat både upplaga och läsare på den tryckta tidningen kan en ökning för webbplatsen betyda att man faktiskt når fler totalt sätt. På TS-kanalintyg samlar vi den informationen på ett och samma ställe.

I USA har man gått ett steg längre och lägger ihop unika webbläsare och upplagesiffror i något som kan jämföras med TS-kanalintyg. Det är ABC i USA som har valt att publicera en hopslagning av de två måtten. Det kan tyckas vanskligt att lägga ihop de olika måtten eftersom de mäter två, till viss del, olika saker. Samtidigt kan man argumentera för att det kan vara relevant om man informerar på ett tydligt sätt om svagheterna i måttet och eftersom vikten av att kunna ge en totalbild är så stor. En sådan svaghet är att om man slår ihop unika webbläsare och upplagan så får man per automatik en dubbeltäckning. ABC skriver att man får ta detta i beaktning när man tittar på siffrorna. Summan av de två måtten kallar ABC Total Contacts.

ABC bildades 1914 som det första företaget i världen för att genomföra tredjepartsrevisioner och publicera mediefakta. TS bildades 28 år senare (1942) men är ändå ett av världens äldsta medierevisionsföretag. Audit Bureau of Circulations (ABC) är en organisation vilken i likhet med TS är så kallad founding member av den internationella sammanslutningen av medierevisionsföretag, IFABC.