torsdag 28 maj 2009

Sociala medier enligt Beata Wickbom

Beata Wickbom, Pool och Magnus Paulsson, VD TS AB
På TS fullsatta frukostseminarium med Beata Wickbom lärde jag mig inte bara en del om sociala medier utan även ett nytt ord; crowdsourcat föredrag. Vilket innebär att man samlar ihop andras erfarenheter, idéer och projekt och presenterar i ett föredrag. Vi är väl rätt många som ställt oss lite undrandes till hur man ska applicera det här med sociala medier i sin egen verksamhet. Ofta har man fått höra att det gäller att hänga med, visa att man är med på tåget, men sällan vart tåget är på väg, vart man köper biljett eller vilken vagn som passar bäst. Vi har intalats att bloggar, twitter, flickr osv är där man ska synas. Men inte alltid är det så lätt att förstå hur.

Det var därför skönt att, efter ha fått en god frukost serverad, också serveras exempel på exempel hur man kan använda sociala medier i sin kommunikation med marknaden och vikten av att interagera med kunderna via social medier. Beata pekade på två viktiga trender. Reklam nej tack! Och Kunder i trotsåldern. Aldrig har så många anslutit sig till Nix och satt upp reklam nej tack på dörren. Samtidigt så finns nu flera digitala plattformar för konsumenter att få ut sina budskap på om olika varumärkens förträfflighet eller brister, och dom används. Några exempel på hur sociala medier har använts som Beata tog upp var: Resdagboken Europeiska Försäkringar AB:s sajt där företaget agerar när diskussioner på forum handlar om försäkringar, Nike:s sajt där man kan hitta folk att spontanidrotta med, Scanias sajt för truckälskare, Saltå Kvarn-bloggen där besökaren får inblick i och kan vara med och påverka företagets verksamhet. På Beatas Twitter hittar du många bra tips och idéer kring social medier.

Bästa sättet att försöka förstå sociala medier, är jag nu övertygad om, är att studera hur andra har agerat. Ett crowdsourcat föredrag kändes därför som det rätta sättet att konkretisera hur social medier fungerar. Tack Beata för ett toppenföredrag och en bra start på dagen!

tisdag 26 maj 2009

Informationsbrist vad gäller mätning av digitala medier

Med över 200 reviderade sajter är England ett av de mest utbyggda länder vad gäller revision av digitala medier. ABC Electronic heter den systerorganisation till TS som reviderar engelska sajter. Vad ABC:e förutom själva revisionshantverk även är framstående på är att informera branschen om fakta kring webbplatsmätningar. Det är viktigt att man som annonsör har vissa kunskaper om hur exempelvis unika webbläsare mäts. Att man är medveten om att det är unika webbläsare och inte besökare som mäts är en sådan grundläggande kunskap. För att ytterligare komplicera saker och ting kan vilken mätleverantör en sajt anlitar påverka statistiken. Den tekniska plattform för webbplatsmätningar som mäter mest korrekt är cookiebaserade mätningar. Även denna mätteknik har sina brister som exempelvis att den enskilde surfaren kan välja att radera den cookie som skickats till dennes dator, vilket resulterar i ett överskattande av antal unika webbläsare. För att göra det ännu snårigare finns det dessutom olika typer av cookies.

Vår ambition på TS är att på ytterligare förse vår hemsida med information liknande den som finns på ABC:e för att man som annonsör ska veta hur man tolkar det beslutsunderlag som webbplatsmätningar utgör.

fredag 8 maj 2009

Rapport från Stockholm Mediaweek

Har precis varit och lyssnat på semiarier om bland annat papperstidningen framtid. Anna Serner presenterade statistik över papperstidningsläsandet, vilket visade en konstant minskning de senaste åren med en något mer dramatisk minskning hos 80-talisterna än föregående generationer. Nu skulle för och emot stötas och blötas, precis som om man måste välja mellan de olika medierna. Alla var dock överrens om att nyhetsförmedling tryckt på papper har minskat och kommer att minska ytterligare och digitala medier öka. Sara Öhrvall från Bonnier framhöll också att tryckt media har sina fördelar precis som digitala medier har.

PM Nilsson från Newsmill framhöll exempelvis Facebook som en konkurrerande nyhetskanal. Där människor kan lägga upp kontaktnät som alla länkar till för dom relevanta fakta och nyheter inom ett begränsat område. Den typen av nyhetsdistribution sker direkt ifrån källan utan mellanled i form av en nyhetsredaktion. PM menar att ett sådant nätverk blir mer kvalitativt. Detta är en konkurrent till mediehusen att räkna med men frågan är hur den allmänna nyhetsrapporteringen kommer se ut i framtiden, den nyhetsrapportering som paketerar och gör exempelvis en forskarrapport begriplig och tillgänglig. Den nyhetsrapporteringen som svara på frågan som man ställer sig vid frukostbordet; undrar vad som har hänt idag…

Ganska befriande var det att höra Ola Lindholm klanka ner på dom som envisas med att kalla Internet för ett nytt media. Även om jag gör det själv ibland så är det ju ett riktigt ålderstecken, nästa steg är väl troligen att sluta räkna sina födelsedagar. Kanske ska vi också sluta kalla traditionella medier för traditionella eller ännu värre gammelmedier. Befriande var det också att höra Jesper Kärrbrink uppmaning att sluta stirra sig blind på distributionskanalerna. Många av torsdagens talare var också inne på att inte enbart ta ställning för en distributionsform istället bör man som mediehus se till helheten och vilka synergier som kan uppstå när man utnyttjar hela medielandskapet i sin marknadsföring. Vår slutsats är såklart att det är lika relevant att revidera digitala medier som tryckta medier.

Förhoppningen att vi alla skulle komma från Stockholm Media Week något klokare över hur kvalitativa nyhetsmedier finansiellt ska kunna klara sig i dagens medielandskap fick vi inget svar på. Trots att titeln på ett av seminarierna löd ”betala för att läsa tidningen? Skojaru? Troligtvis för att ingen riktigt vet ännu.