tisdag 31 augusti 2010

Finns det någon förklaring till spännvidden i RPC bland olika tidskrifter?

Två exempel från de som är mest aktuella så här års får du här.
Allt om husvagn och Camping redovisade en TS upplaga avseende kalenderår 2009 på  20 900 ex. Deras höga RPC är på 7,5.
En annan tidning som torde vara aktuell i sommmartider är väl På Landet/Allt om fritidshus. Deras upplaga för 2009 var 28 100 men deras RPC var på 2,3 så deras räckvidd är lägre än den försnämnda.

Jag har inget svar på vad orsaken till denna skillnad är men det man dock lätt inser är att det behövs både upplaga och räckvidd för att göra en analys.