onsdag 22 september 2010

Fördjupade nyheter behövs mer än någonsin

TS-upplagan består av så mycket mer än bara en totalsumma av antalet utgivna tidningar. Tre vanliga beståndsdelar som upplagan kan delas upp i framgår av diagrammet nedan. Som vi kan se så är fördelningen mellan friex, lösnummer och abonnemang tämligen stabil de senaste 15 åren. Det vi kan se är en minskning av andelen lösnummer, från 3,6 procent 1996 till 2 procent 2009. Det finns säkert flera orsaker till detta. En trolig orsak är att andelen lösnummer delvis minskar till förmån för nyhetssurfande på Internet samt gratistidningar. Minskad lösnummerförsäljning är egentligen en trend som vi sett under en längre period. Lösnummerförsäljningen har minskat från 1980-talet. 

Vad värre är att vi, som bekant, vet att generellt så har tillgång till dagstidning i bostaden minskat mycket och då framförallt i åldrarna 25-34 år (se bland annat scb). Man vänder sig alltmer till ”snabba” nyheter som gratistidningar och Internet. Inget fel med det, korta snabba nyheter fyller sin funktion. Men det behövs fördjupning och reflektion också. Detta ser vi inte minst när politik som bygger på förenklingar och snabba lösningar på komplicerade problem stärker positionerna. Det räcker inte med att dagstidningar och kvällstidningar nu tycks göra allt för att vidga debatten, framförallt i invandringsfrågan. Det krävs också att det fina debattunderlag som dagstidningen utgör vid frukostbordet i var mans hem fortlever. 

Källa:TS webbtjänst

torsdag 16 september 2010

Lugnande statistik

Jag älskar statistik. Svart på vitt. Klart och tydligt. Nåja, så självklar är det inte alltid. Men statistik kan dock hjälpa oss med våra fobier. Exempelvis: enligt en amerikansk undersökning är risken att man störtar med ett flygplan 1:11 miljoner. Om man flyger inrikes i USA kan man räkna med att hålla på i mer än 29 000 år innan det är dags att störta. Annan statistik visar på att det är 18 gånger säkrare att flyga än att stanna hemma.


För alla hajrädda så läste jag i Metro igår att sannolikheten att bli hajbiten är försvinnande liten. Sannolikheten att man skulle bli biten av en människa i NY är 122 gånger högre än risken att man blir biten av en haj i hela USA.  Risken för ett enstaka exemplar av en svensk fådagarstidning att passera över gränsen och distribueras utomlands är faktiskt betydligt högre än risken för en flygresenär att störta, hela 1:570.