torsdag 27 augusti 2009

115 år senare

De flesta som har jobbat med tidningsupplaga på något sätt har kommit i kontakt med pärmarna som TS ger ut varje år. Dagspressens Detaljspridning och Svensk Annonstaxa med flera har genom åren varit omistliga hjälpmedel för många .

De 10 senaste åren har TS alltmer satsat på att utveckla TS-webbtjänst. Men att göra totala övergångar från tryckt till digitalt är alltid en avvägningsfråga, fungerande produkter som har funnits länge och som har haft trogna användare slutar man inte bara att ge ut utan att en värdig ersättare finns på plats. En ersättare som kan skapa ett mervärde för användaren. Det kan till och med ibland vara värt att trycka de där extra exen trots att det kan sluta i en viss förlustaffär. Men nu har tiden på något sätt hunnit ikapp oss och tiden är definitivt mogen för att sluta trycka pärmarna.

TS-webbtjänst ger också betydligt mer valuta för pengarna än vad pärmarna gett. Mervärdet för användarna finns definitivt där. Ett sådant mervärde är sökbarheten, självklart ökar sökbarheten i en digital produkt och TS-webbtjänst är inget undantag. Exempelvis kan man söka titlar efter utgivningsort, per kategori osv. Förutom att sökbarheten underlättas kan man också snabbt och enkelt göra exporter till excel för att göra egna bearbetningar. Vad finns då för uppgifter i denna fantastiska webbtjänst undrar du. Jo, exempelvis återfinns annonspriser, rabatter, utgivnings- och beordningsplaner, tekniska uppgifter och materialtider. En annan skillnad jämfört med pärmarna är att man i TS-webbtjänst hittar uppgifter om räckvidd och digitala medier samt flera användarvänliga planeringsverktyg. Dessutom har vi överskådliga kartor där man geografiskt kan jämföra exempelvis hushållstäckning hos olika tidningar.

Men låt oss ägna en tanke åt pärmarna innan vi slår ihop dom för sista gången. Mest känd har nog Svensk Annonstaxa varit som startades redan 1894, då utgiven av Annonsörsföreningen. 1947 gavs den ut av TU och de svenska auktoriserade annonsbyråerna gemensamt och 1951 började den ges ut i TS regi. Vi skriver med andra ord historia med den här förändringen. Och man kan konstatera att Sveriges äldsta TS-publikation därmed blev 115 år, inte illa!