fredag 25 september 2009

-Jag känner mig skeptisk.

I morse lyssnade jag min vana trogen på lokalradions nyheter när jag bläddrade i morgontidningen och drack mitt morgonkaffe. Normalt brukar jag inte haja till men det gjorde jag idag. Ur högtalarna kom en stämma som berättade att det skulle vara en konferens om hållbar konsumtion i Uppsala i helgen. Detta i skuggan av de stora herrarna och damernas möte i New York. Inslaget lät ungefär så här:

– Det håller inte längre att vi konsumerar som vi gör. Jordens resurser är för begränsade. Det måste till en ändring.

Journalisten undrade då givetvis vad det rent konkret skulle betyda för oss konsumenter. Fanns det några exempel på konsumtionsbeteenden som borde ändras?
Det fanns det. Exempelvis håller det inte att vi åker långt bort på våra semestrar. Flygtimmarna till solstränderna är inte en hållbar konsumtion. Istället bör vi satsa på nära upplevelser. Utflykter i vår näromgivning, hotellnätter på hemmaplan, åka på retreat och där ha intressanta samtal var också bra . Vi lyssnare fick också tips om att lägga våra pengar på ett teaterabonnemang istället för en enstaka resa långt bort. Nästa fråga var också väntad: Finns det några goda exempel som fungerar nu?
Visserligen pågick det försök men nej det fanns det inte.

Om vi antar att framtiden blir som denna stämma siade. Hur skulle detta då se ut i ett mediebranschperspektiv? Skulle tidningar som Allt om resor och Vagabond börja skriva om kortresor istället för våra långväga drömresmål? Priser för sökord som hör ihop med retreat och hållbar konsumtion skulle stiga medan priserna för solsemestrar skulle gå åt andra hållet. Skulle tidningar och tidskrifters upplagor gå upp när människorna inte ägnade sig så mycket åt att konsumera utan förbereder sig för helgens intressanta samtal på det närliggande retreatet.

Det kanske inte är helt genomtänkt att säga det men jag känner mig skeptisk till en sådan värld. För många tror jag att de dagar vi tillbringar i en främmande omgivning är de dagar vi längtar mest till. Jag läser gärna välskrivna reportage om fjärran resmål och hittar hotell via sökmotorerna på nätet. Visserligen bor jag gärna på hotell även i närheten av där jag bor men jag vill inte avstå från resor lite längre bort. Carpe diem, quam minimum credula postero kanske någon latinkunnig då anklagar mig för. Och visst det är lättare att leva i nuet än att se framåt.

Kanske kommer vi alla till en punkt när vi inte längre har något alternativ till hållbar konsumtion och måste ta fram ransoneringskuponger när vi ska boka resor. Qui vivra verra som man säger i fjärran länder.

tisdag 22 september 2009

Dagstidningens framtid och historia den 30 september

Dagspressens framtid, ett minst sagt hett ämne kommer att debatteras på TS nästa frukostseminarium. Sigurd Glans, tidigare chefredaktör för Aftonbladet kommer i ett samtal med sin forna kollega från Aftonbladet Ken Olofsson att diskutera både sina mångåriga erfarenheter och vilken framtid de tror att dagspressen kommer gå till mötes.

Några rader om debattörerna:
Ken Olofsson har arbetat som samhälls- och sportjournalist på Aftonbladet. Han har varit redaktionschef på Femina och blev 1987 frilansare med huvudinriktning på television, författarskap och skrivande i tidningar och magasin. Ken är också regelbunden medarbetare i Sveriges Television. Ken har också utgivit ett flertal böcker och skriver alltjämt artiklar bland annat i Aftonbladet, Vi och Fokus.Dessutom skriver han regelbundet i TS-tidningen.

Sigurd Glans började på Aftonbladet på 50 – talet där han så småningom blev redaktionschef. Den rollen hade han i nära 20 år och blev en av tidningens legendariska tidningsmakare. Sigurd har även varit verksam i både radio- och TV-sammanhang, redaktör för Publicisttidningens årsbok, kolumnist i tidningen Vi, styrelseledamot i TT. Han har skrivit ett flertal böcker och 1993 tilldelades Sigurd Stora Journalistpriset. Han har också tidigare arbetat med TS-tidningen.

Angående tidningsdöden
Det lär med andra ord bli ett mycket intressant seminarium med två personer med lång erfarenhet från mediebranschen. Inför TS-frukostseminarium kan vi värma upp med detta klipp från ”The Daily Show”

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
End Times
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealthcare Protests

Kanske går man lite hårt åt en redan ekonomiskt ansträngd dagspress (särskilt för oss som gillar både webben och den tryckta tidningen) men det får man väl bjuda på. Ett nytt argument för tryckt media jämfört med digitalt hittar man bland kommentarerna eller vad sägs om ”I like reading newspapers because I can’t afford a computer.”

Väl mött på ts-seminarium

fredag 11 september 2009

Ökad transparens

Dagstidningarna har sedan länge haft de mest strikta reglerna. Orsaken till detta står nog att finna i att de tidigare skulle harmonisera till sista kommat med reglerna för presstödsupplagan. Den mest hämmande regeln för dagstidningarna har varit den regel som säger att exemplar vilka rabatteras mellan 25 % och 50 % och som distribueras under en längre period än sex månader räknas som friexemplar. Från TS sida har vi länge föreslagit att bland annat denna regel ska ändras. Även om vi är ett revisionsföretag har vi länge förespråkat att fler exemplar ska redovisas. Givetvis ska dessa redovisas i rätt kategori på TS intyget.

Det känns således rätt för oss på TS att tidningarna nu enades om ett sätt att redovisa dagspressen upplagesiffror på ett vis som både ger annonsörer ökad transparens och tidningarna ökade möjligheter att sälja tidningar på nya sätt. En lång process med många engagerade människor mynnade som de flesta berörda vet ut i ett beslut på TU:s styrelse häromdagen.

Transparensen ökar med detta beslut eftersom fler av de exemplar som distribueras och skapar räckvidd kommer att synas i TS redovisningen. Alla de på tidningarna som dagligen funderar på nya sätt att nå ut till presumtiva abonnenter behöver i och med införandet av TS Total inte längre fundera så mycket på om en kampanj kommer med i TS redovisningen. Allt som är betalt kommer med i TS total. Allt som är distribuerat i en månad betalt eller obetalt kommer med i TS Total. Riktigt enkelt.

Diskussioner om upplaga har det varit i många många år. Alltid finns det de som tycker att upplaga är ju ingenting att ha räckvidden räcker. Från TS sida har vi, inte helt oväntat, en motsatt åsikt. Vi anser att både räckvidd och upplaga bör vara självklara mått att redovisa gentemot annonsörerna. Det finns nämligen inget klockrent samband mellan utvecklingen av dessa båda mått. När dagstidningarna nu kommer att redovisa TS-total kommer fler exemplar att synas i redovisningen och därmed kommer den TS redovisade upplagan att kunna vara en ännu bättre parameter som delförklaring till eventuella svängningar i räckvidder.