fredag 22 oktober 2010

Vad händer på webben när tidningen inte når ut till läsarna?

I tisdags hade de franska tidningsutgivarna stora problem med att få ut tidningarna. Som så många gånger förr var det arga protestanter och strejkande som orsakade distributionssvårigheterna. Många fick alltså inte sin tidning och kunde inte stilla sin nyhetshunger via den tryckta tidningen.

I dag fick vi svart på vitt vad fransmännen då gjorde. De sökte sig till tidningarnas webbsajter en masse. Siffror från franska TS (OJD) visar att procentuellt ökade den lilla lamanchelibre.fr mest med +124 % besök och i antal ökade Lemonde.fr mest med 468 789 vilket motsvarar + 27 %.

Även via mobilen sökte man information i aldrig förr skådad omfattning.
Liberation.fr ökade mobilbesök med 61 % till 12 269 denna tisdag. Också i detta format här var lemonde.fr störst med en ökning om 51 534 till 499 562 besök.

onsdag 13 oktober 2010

Reklamskattens avskaffande - en framtidsfråga

Tyvärr blev många av TS kunder besvikna än en gång på hanteringen av reklamskatten. 2002 beslutade Riksdagen att reklamskatten ska avskaffas. Dock med ett förbehåll nämligen att det finns ekonomiskt utrymme. Idag överlämnades regeringens budget och som vanligt så sköts frågan om reklamskatt på framtiden. Visst, världsekonomin är osäker vilket verkar vara något vi får leva med. Inom politiken så handlar det mesta om prioriteringar, tydligt är att regeringen inte vill prioritera dagspressen och genomföra tidigare faktiska fattade beslut.

onsdag 6 oktober 2010

Hur räknas dagstidningars digitala utgåvor utomlands?

Ett debattämne inom upplageredovisningen, inte bara i Sverige utan även utomlands, är frågan hur digitala exemplar ska redovisas. Med digitala exemplar menar vi inte tidningars nyhetssidor på webben utan de exemplar som man lägger ut på webben, kan vara exempelvis i pdf-format. Den digitala versionen måste vara betald och om den baseras på en tryckt upplaga måste mer än 50 procent av innehållet vara gemensamt med det i den tryckta förlagan.


Vissa länder räknar samman tryckta och digitala exemplar, exempelvis USA och Japan. Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Australien och Danmark hör till dem som inte alls räknar med de digitala exemplaren. I Sverige räknar vi in de digitala exemplaren i TS-upplagan men särredovisar dessa som överstiger tre procent. Digitala exemplaren måste som sagts tidigare också vara betalda.