fredag 17 december 2010

Nya utmaningar inom medierevision

Revision av digitala publikationer har för oss hittills främst rört webbplatser och pdf-tidningar. Revision av Ipad-utgåvor kommer att innebära nya utmaningar för TS organisationer över hela världen. Detta kommer säkerligen bli ett viktigt arbete för oss den närmsta tiden. ABC-interactive har lagt ut denna video som förklarar vad man bör tänka på för att kunna räkna med Ipad-versionen i USA.

onsdag 1 december 2010

Framtidens medielandskap del 2

I framtidens medielandskap såg jag framför mig att man alltmer endast kommer läsa sådant som intresserar en själv. Så behöver det dock inte alltid vara. När jag försökte komma på bloggämne till denna blogg så googlade jag på ett av mina favoritämnen, nämligen unika besökare.

Tänkte skriva något om vikten av att inte blanda ihop webbläsare med besökare. En sökning på unika besökare och vips så trillar jag in på Apotekets hemsida och rubriken Apotekets webbshop når 120 000 unika besökare. Roligt för apoteket. Att mäta unika besökare i shoppen jämfört med sajten i stort är betydligt enklare eftersom man där har registrerade användare. Upptäcker att trötthet, skönhet och smärta toppar.

Min far som har konstaterad B12 brist brukar kunna ägna de flesta släktträffar kring detta ämne. Detta har verkligen slitit på våra familjemiddagar. Men kanske har vi övriga varit lite väl elaka i våra kommentarer kring denna B12-fixering. För när mitt lite slumpartade sökbeteende tar mig till apotekets 10 i topp kan jag bara konstatera. Pappa du är inte ensam. I topp ligger nämligen B12 (vitamin, blodbrist)! Jag ska nu försöka vara lite mer förstående kring dina krämpor. Tack sök, ett nytt sätt att hitta nyheter man inte visste att man behövde.

tisdag 30 november 2010

Framtidens medielandskap


I framtidens medielandskap ser jag framför mig att man alltmer endast kommer läsa sådant som intresserar en själv. Kanske kommer man själv kunna forma sin digitala nyhetstidning till att innehålla endast information  man själv är extra intresserad av. Idag kombinerar vi vår nyhetskonsumtion med papperstidning, nyhetssajt och sök. I papperstidningen som många läser rubrikvis  kan man råka hamna på artiklar man annars inte skulle ha läst. Detta tycker jag är en positiv effekt med papperstidningen. Ett mer sökbetonat beteende tänker jag mig skulle ge den effekten att man söker på en specifik händelse man vill läsa om eller ett specifikt ämnesområde och att man därmed missar det där man inte är ute efter.

fredag 19 november 2010

Bara tvåtusen tecken i en url……..

Läser i ad age på nätet att det börjar gå upp för allt fler att det inte är så lätt att mäta rätt ens på nätet.

Denna gång är det Nielsen i USA som är i lite blåsväder av två olika anledningar. Minst allvarliga är väl att de i sin mätning märkt att de konsekvent har underskatta antalet unika med 5 %.Värre är att de helt enkelt tappat bort en del trafik som inte har tagits hänsyn till av mätsystemet. Anledningen till detta säga vara att det enkelt uttryckt finns en spärr för hur lång en URL tillåts vara i systemet. Gränsen har varit satt vid smått osannolika 2 000 tecken. Spontant tycker man att det borde vara fullt tillräckligt. Vem kan knappa in en url som är längre än 2 000 tecken? Knappast någon människa men däremot finns det sanslöst långa adresser som skapas av säkerhetsskäl bland annat av Chrome och i Facebook.. Effekten har bland annat blivit att tiden folk spenderar på nätet har underskattats.Som revisor tycker jag att detta borde ha upptäckts då stora sjok av trafik plötsligt inte kom med i statistiken. En basåtgärd vid webbrevision skulle upptäcka detta. Men det kan nog vara lätt att blint lita på tekniken.

tisdag 16 november 2010

Nyheter lärande och skrämmande

Som jag uppfattar det så har en stor del av nyhetsrapporteringen den sista tiden blivit alltmer fokuserad kring katastrofer och faror. Om detta stämmer kan jag ibland fundera över vad det gör med oss och våra barn. En positiv nyhet som pekar åt ett något annat håll kommer från Medierådets rapport ”Ungar och medier 2010”. Den visar att andelen barn som får ”negativa reaktioner” av nyhetsrapportering som till exempel jag blir rädd, jag blir ledsen eller jag blir arg, inte har förändrats sedan 2008. 20 procent av tjejerna uppger att dom blir rädda och 10 procent av killarna (man kan fundera över dessa könskillnader). Glädjande är också att 70 procent uppger att nyheterna ”lär mig saker”.

fredag 12 november 2010

NewsBeast eller DailyWeek ?

Daily Beast ville vara kvick och lättrörlig men kunde till slut inte motstå att gå ihop med Newsweek. Frågan är hur detta initalt motsträviga brudpar kommer att fungera ihop i  längden. Visst finns det många lysande exempel på äktenskap med stora ålderskillnader men bara för någon vecka sedan hade en av parterna kommit framt till att förlovningen skulle slås upp och bröllopet ställas in. Nu blir det dock bröllop. Vilket namn paret ska anta är ju i dessa moderna tider inte alltid självklart. Blir det NewsBeast, DailyWeek eller kommer Bruden och Brudgummen att leva ihop utan ett gemensamt namn. Frågorna är många, tiden får ge oss svar.

måndag 1 november 2010

Tryckt med tidskrifter

Tidskriftsläsandet står sig starkt. En rapport från Magazine.org visar att läsning av tidskrifter har ökat från 2005 och framåt i USA. Detta trots att lösnummerpriset har ökat något från 4,40$ till 4,86$, motsvarande prisökning för en prenumeration är 26,78$ till 28,86$. Hur ser det ut i Sverige då? Sett till antal titlar så kan vi konstatera att antalet TS-reviderade titlar har ökat något från 419 år 2000 till 427 2009. Upplagan ligger rätt konstant på 22 000 exemplar.

fredag 22 oktober 2010

Vad händer på webben när tidningen inte når ut till läsarna?

I tisdags hade de franska tidningsutgivarna stora problem med att få ut tidningarna. Som så många gånger förr var det arga protestanter och strejkande som orsakade distributionssvårigheterna. Många fick alltså inte sin tidning och kunde inte stilla sin nyhetshunger via den tryckta tidningen.

I dag fick vi svart på vitt vad fransmännen då gjorde. De sökte sig till tidningarnas webbsajter en masse. Siffror från franska TS (OJD) visar att procentuellt ökade den lilla lamanchelibre.fr mest med +124 % besök och i antal ökade Lemonde.fr mest med 468 789 vilket motsvarar + 27 %.

Även via mobilen sökte man information i aldrig förr skådad omfattning.
Liberation.fr ökade mobilbesök med 61 % till 12 269 denna tisdag. Också i detta format här var lemonde.fr störst med en ökning om 51 534 till 499 562 besök.

onsdag 13 oktober 2010

Reklamskattens avskaffande - en framtidsfråga

Tyvärr blev många av TS kunder besvikna än en gång på hanteringen av reklamskatten. 2002 beslutade Riksdagen att reklamskatten ska avskaffas. Dock med ett förbehåll nämligen att det finns ekonomiskt utrymme. Idag överlämnades regeringens budget och som vanligt så sköts frågan om reklamskatt på framtiden. Visst, världsekonomin är osäker vilket verkar vara något vi får leva med. Inom politiken så handlar det mesta om prioriteringar, tydligt är att regeringen inte vill prioritera dagspressen och genomföra tidigare faktiska fattade beslut.

onsdag 6 oktober 2010

Hur räknas dagstidningars digitala utgåvor utomlands?

Ett debattämne inom upplageredovisningen, inte bara i Sverige utan även utomlands, är frågan hur digitala exemplar ska redovisas. Med digitala exemplar menar vi inte tidningars nyhetssidor på webben utan de exemplar som man lägger ut på webben, kan vara exempelvis i pdf-format. Den digitala versionen måste vara betald och om den baseras på en tryckt upplaga måste mer än 50 procent av innehållet vara gemensamt med det i den tryckta förlagan.


Vissa länder räknar samman tryckta och digitala exemplar, exempelvis USA och Japan. Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Australien och Danmark hör till dem som inte alls räknar med de digitala exemplaren. I Sverige räknar vi in de digitala exemplaren i TS-upplagan men särredovisar dessa som överstiger tre procent. Digitala exemplaren måste som sagts tidigare också vara betalda.

onsdag 22 september 2010

Fördjupade nyheter behövs mer än någonsin

TS-upplagan består av så mycket mer än bara en totalsumma av antalet utgivna tidningar. Tre vanliga beståndsdelar som upplagan kan delas upp i framgår av diagrammet nedan. Som vi kan se så är fördelningen mellan friex, lösnummer och abonnemang tämligen stabil de senaste 15 åren. Det vi kan se är en minskning av andelen lösnummer, från 3,6 procent 1996 till 2 procent 2009. Det finns säkert flera orsaker till detta. En trolig orsak är att andelen lösnummer delvis minskar till förmån för nyhetssurfande på Internet samt gratistidningar. Minskad lösnummerförsäljning är egentligen en trend som vi sett under en längre period. Lösnummerförsäljningen har minskat från 1980-talet. 

Vad värre är att vi, som bekant, vet att generellt så har tillgång till dagstidning i bostaden minskat mycket och då framförallt i åldrarna 25-34 år (se bland annat scb). Man vänder sig alltmer till ”snabba” nyheter som gratistidningar och Internet. Inget fel med det, korta snabba nyheter fyller sin funktion. Men det behövs fördjupning och reflektion också. Detta ser vi inte minst när politik som bygger på förenklingar och snabba lösningar på komplicerade problem stärker positionerna. Det räcker inte med att dagstidningar och kvällstidningar nu tycks göra allt för att vidga debatten, framförallt i invandringsfrågan. Det krävs också att det fina debattunderlag som dagstidningen utgör vid frukostbordet i var mans hem fortlever. 

Källa:TS webbtjänst

torsdag 16 september 2010

Lugnande statistik

Jag älskar statistik. Svart på vitt. Klart och tydligt. Nåja, så självklar är det inte alltid. Men statistik kan dock hjälpa oss med våra fobier. Exempelvis: enligt en amerikansk undersökning är risken att man störtar med ett flygplan 1:11 miljoner. Om man flyger inrikes i USA kan man räkna med att hålla på i mer än 29 000 år innan det är dags att störta. Annan statistik visar på att det är 18 gånger säkrare att flyga än att stanna hemma.


För alla hajrädda så läste jag i Metro igår att sannolikheten att bli hajbiten är försvinnande liten. Sannolikheten att man skulle bli biten av en människa i NY är 122 gånger högre än risken att man blir biten av en haj i hela USA.  Risken för ett enstaka exemplar av en svensk fådagarstidning att passera över gränsen och distribueras utomlands är faktiskt betydligt högre än risken för en flygresenär att störta, hela 1:570.

tisdag 31 augusti 2010

Finns det någon förklaring till spännvidden i RPC bland olika tidskrifter?

Två exempel från de som är mest aktuella så här års får du här.
Allt om husvagn och Camping redovisade en TS upplaga avseende kalenderår 2009 på  20 900 ex. Deras höga RPC är på 7,5.
En annan tidning som torde vara aktuell i sommmartider är väl På Landet/Allt om fritidshus. Deras upplaga för 2009 var 28 100 men deras RPC var på 2,3 så deras räckvidd är lägre än den försnämnda.

Jag har inget svar på vad orsaken till denna skillnad är men det man dock lätt inser är att det behövs både upplaga och räckvidd för att göra en analys.

fredag 9 juli 2010

"Det är mycket olika mått nu..."

Kommer du ihåg Stefan Sauks klassiska gubbe som lite matt sa - "Det är mycket nu..." ?  Förflyttar vi det till internet kan vi med fog säga "Det är mycket olika mått nu..."
Att säga att det finns lika många mått på internettrafik som det finns internetsajter vore visserligen en överdrift men att många olika mått används är ett faktum. I TS värld ser vi också exempel på mått som speglar samma sak men där olika tidshorisonter ger helt ojämförbara värden. Olika mått som nästan speglar samma händelser minskar både förståelsen och trovärdigheten i de siffror som potentiella annonsörer matas med.

IAB har tagit till sig att detta hämmar utveckling av internet som annonsmedium och gör nu ett ambitiöst försök att standardisera hur internet ska mätas. De är väl medvetna om att det inte är en enkel uppgift. För två år sedan byggde de vidare på det arbete som IFABC sedan länge har gjort med definitioner på grundläggande mått som unika webbläsare, besök och sidvisningar och lade ut riktlinjer för bland annat detta. Detta initativ är mer omfattande och än svårare men inte desto mindre viktigt.


Vill du läsa mer om detta så klicka på rubriken.

måndag 5 juli 2010

Vittnesegenskaper 19 bokstäver?

I min familj brukar veckotidningskonsumtionen öka kraftigt på somrarna. Inte minst i semestertider då vi tillbringar många dagar där de svåraste besluten är vad vi ska äta och om man ska ta ett dopp eller inte. Jag får erkänna att det jag till skillnad mot andra i min familj främst vill ha i dessa är inte texterna om kändisar, matlagning eller drinkrecept. Nej jag vill ha korsorden. I början på semestern är jag smått ringrostig och det går lite trögt med allt över svårighetsgrad tre. Efter hand jobbar jag mig upp till att klara av 4 ugglor. När det känns som om en lösning är ouppnåelig låter jag krysset vara ifred en stund. Fråga inte varför men av någon anledning så fungerar det oftast och en del av orden som var omöjliga innan pausen blir enkla att komma på efter. En av de enklaste frågorna är denna, Räknar upplagor 2 bokstäver?

Rätt svar på rubriken blev, som du säkert listat ut, observationsförmåga

tisdag 25 maj 2010

Mediekonsumtion 6 timmar om dagen

Surfar in på Tidningarnas Förbunds hemsida för att kolla senaste nytt från vårt grannland i öst. Upplagan för 2009 släpptes igår och glädjande nog får väl säga i dessa tider så minskar ”bara” upplagan i Finland 2009 med 2,7%.


Men nu är inte det den här bloggen ska handla om utan snarare liten reflektion till tidsanvändande. I Finland (uppgifter också hämtade från Tidningarnas Förbund) så ser mediekonsumtionen i Finland ut som följer: Mest tid går åt till TV två timmar och 46 minuter per dag. Näst mest tid ägnades åt att lyssna på radio, två timmar sen följer Internet 56 minuter, 32 minuter för att läsa dagstidningar. Stads-, gratis- och plocktidningar ägnas fem minuter dagligen. Tidskrifter läser man 17 minuter, böcker 23 minuter. DVD 9 minuter och lyssnar på ljudupptagningar gör finnarna 22 minuter dagligen. Räknar man ihop detta så får man den nätta summan av 6,48 timmar (liknande är situationen i Sverige). Ponera att man jobbar 8 timmar och har 1 timmes resväg så summerar detta till 14,5 timmar, ska man dessutom sova 7 timmar så är vi uppe i 22,5 timmar. Till övers har vi då 1,5 timmar som dessutom ska innehålla sådana trevliga saker som att klä på sig (och av sig), diska, laga mat och annat. Därtill så ska vi umgås med familjen. Inte undra på att man känner sig tvungen till att dubbel och trippel konsumera, det jag menar med detta är exempelvis att samtidigt som man lyssnar på radio så läser man dagstidningen. Eller som jag läste någonstans angående micron, skönt att det ändå tar 3 minuter att värma på maten på full effekt – så man hinner med ett telefonsamtal emellan.

torsdag 20 maj 2010

No soup 4 U

Hörde igår en osannolik historiamen tydligen helt och hållet verklighetsanknuten.


I en stad i en av de forna sovjetrepublikerna finns en lokal dagstidning med en extremt stark ställning. Företag som inte annonserar i den finns i princip inte och därmed får tidningen annonser i massor. Tidningen utkommer en gång i veckan och har då minimum 50 sidor annonser. Hur är då detta möjligt?

Det är här historien börjar likna en fabel för ett svenskt öra. Tidningen har 300 anställda säljare som alla är dedikerade särskilda annonsörer. Alla dessa får med lokala mått mätt en fantastisk lön. Lite osäkert hur mycket men ca 1 000 – 1 500 Euro per månad. Betydligt mer än normallönen. Pressen på dem är enorm. Har de inte sålt någon annons på två veckor får de sparken. Det finns nämligen ännu ett gäng med hugade annonssäljare som är beredda att ta deras jobb. Bakom dessa finns ytterligare som inget hellre vill än bli annonssäljare.

Bara detta verkar ju helt osannolikt men det blir värre.

För att överhuvudtaget få annonsera i tidningen måste varje företag teckna en sorts abonnemang som ger dem rätt att annonsera i tidningen. Utan ett sådant abonnemang blir du nobbad som annonsör.

När du väl abonnerar på detta måste du dessutom minst annonsera en gång i månaden. Gör du inte det så är du ute i kylan. Påminner lite om det klassiska - ”No soup 4 U” från Seinfeld men finns i verkligheten.

Inte nog med det.

Var och en av säljarna har ett antal företag dedikerade som sina annonsörer och när något av dessa inte har annonserat på två veckor blir det mycket angeläget för säljaren att övertala dem att annonsera. Efter ytterligare två veckor utan en annons från säljarens företag åker nämligen säljaren ut och en från poolen av 300 hugade plockas in. Från de 300 som finns i backup till den första backupen lyfts en annan hugad säljare upp och från gatan lyfts en upp till reservernas reserver.. Påminner en hel del om domino men brickorna är människor.

fredag 7 maj 2010

Sugen på att köpa en anrik tidskrift?

Alla ni som har drömt om att äga en internationell veckoutgiven nyhetstidning har nu chansen att förverkliga era drömmar. Upplagan har visserligen fallit en hel del,ca 50 % på ett år , mycket på grund av en uttalad strategi med en kraftig prisökning syftandes till att nå en köpstark publik. Trots detta är upplagan ändå på en  nivå kring 1.5 miljoner. Den har en internationell publik och trycks på nio olika språk världen över. Tidningen har nyligen genomgått en omfattande omgörning och webbplatsen ska snart relanseras.

tisdag 4 maj 2010

Kungligheter säljer även tidningar

Denna sommar kommer som vi alla vet ett kungligt bröllop gå av stapeln här i Kungliga Hufvudstaden. De flesta branscher försöker givetvis att öka intäkterna genom att på något vis hitta ett samband mellan kungligheterna och sin produkt. Mediebranschen kan nog vara en av de branscher som har mest att tjäna på denna tilldragelse.
Häromdagen fick jag ett samtal från en finsk affärstidning. Kvinnan som var undersökande journalist och i andara änden aav luren var mycket nyfiken på försäljningssiffror från de svenska tidningar som skriver om kungligheterna. Mitt svar blev dessvärre att vi inte kan lämna ut dessa siffror då de ju inte är officiella ännu. -Nåja men du kan ju säga dem bara till mig...
Nog vore det roligare om vi hade en tätare upplagepublicering. Åtminstone om man vill se vilken effekt kungliga bröllop har på tidningsförsäljningen.

onsdag 28 april 2010

Historiskt samarbete mellan Kia-Index och TS

Nu har vi via gott samarbete mellan Mikael Karlsson, Internetrådgivare på Kia-Index och TS skapat ytterligare mervärde till Kia-index i form av grundinformation för cirka 250 av sajterna. Det gäller alltså de sajter som är med både i TS webbtjänst och finns med hos Kia-index. Från och med idag ligger informationen ute. Efter det att man har klickat på den sajt man är intresserad av dyker grundläggande fakta upp om sajten som exempelvis innehållsbeskrivning och målgrupp. Titta in på exempelvis di.se på kia index.

Vi diskuterar nu hur TS-information ska presenteras på ett bra sätt rent grafiskt, bland annat så återstår möjligheten att länka sig direkt in i TS webbtjänst för ytterligare information. Men vi glädjer oss åt detta första steg vilket gynnar både mediemarknaden, Kia-Index och TS.

fredag 23 april 2010

Ingen mässa utan en tidskrift

I dagarna pågår både GastroNord och Vinordic för fullt på Stockholmsmässan. En hel del av de TS-anslutna tidskrifterna som skriver om mat och dryck finns på plats. En ovetenskaplig undersökning bland dessa visade på framförallt tre olika anledningar till att vara på denna mässa. berätta att man finns, sälja annonser och sälja tidningar. Främsta anledningen verkar vara att visa upp att man finns, baktanken är givetvis att det ska bli lättare att skapa affärer framöver.  Jag själv gladde mig åt att se en av de tidskrifter vars mål verkade vara att sälja annonser. På en vepa mitt i montern  skröt de stort om deras TS-upplaga. -Givetvis gör vi det. Vi är ju stolta över den!"  Andra satsade på att öka antalet abonnenter mer direkt och kom med förmånliga erbjudanden om  "mässabonnemang".

Det torde knappast finnas en mässa utan att en tidskrift ansluten till TS finns på plats.

torsdag 22 april 2010

Ljusare tider för tidskriftsbranschen

Dagens Media har gått igenom antalet nya titlar under det första halvåret 2010, och mycket glädjande så visas att uppemot 10 nya tidskrifter är på gång. Vad gäller TS-anslutna titlar har vi också sett en positiv trend. Faktum är att under perioden mars 2009 mars 2010 så har vi 9 nyanslutna titlar och endast 5 avgående titlar. Nu när konjunkturen tycks vända så är det är med en lättnandes suck vi nu ser fram emot ljusare tider. Många tidskrifter har haft det tufft och för många är det fortfarande svårt att få in tillräckligt med intäkter vad gäller annonser men vi suger i oss alla goda tecken på att den värsta perioden är över.

fredag 16 april 2010

An offer I could refuse

Gult och med ett mycket officiellt utseende med texten Viktigt meddelande skrivet i fetstil låg det i mitt postfack. På utsidan kunde jag läsa att Nummerupplysningen valt att endast registrera företagsuppgifter på nätet.
Längst ned skröt de "nu med miljövänlig namn- och nummerupplysning på nätet"

Jag anar ugglor i mossen.
Inuti hittar jag ett förtryckt formulär med uppgifter om bland annat Företag/Organisation/myndighet/kommun
Tidningsstatistik Aktiebolag.
Ugglorna i mossen hoar nu friskt.
När jag söker på företaget Nummerupplysningen.se blir alla mina farhågor besannade.
Alltför många går på detta som ju har utformningen av ett erbjudande och förmodligen inte är olagligt men ju är uppenbart vilseledande.
Vi på TS får ett antal samtal varje vecka från företag som har blivit lurade av oseriösa annonsförsäljare. Tyvärr är det många som får bita i det sura äpplet och betala för en värdelös tjänst.

onsdag 14 april 2010

Olaglig nedladdning av nyheter?

Allt fler tidningar utomlands försöker nu ta betalt för nyheter på nätet, detta händer bland annat i USA, England och Tyskland. En fråga som dyker upp är kommer kvalitativa nyheter bli föremål för olaglig nedladdning och spridning som exempelvis varit fallet för musik och film. När det gäller musik är det tydligt att Spotify har minskat attraktiviteten i illegal fildelning. Musiknedladdning minskar mer än vad den gjort för film och TV enligt analysföretaget Medievision. Spotify är förvisso gratis men alltfler väljer att betala avgiften för premiumkonto. Spännande är framtiden för betalnyheter.

fredag 26 mars 2010

Tidningshögens miljöpåverkan

Huva, då var det dags igen för att bära ut den där enorma högen med lästa tidningar till återvinningen. Jag ställer mig samma frågor varje gång. Hur tar jag hand om moderjord egentligen? Drar jag verkligen mitt strå till stacken?

Att vara miljövän är en inte helt enkel fritidssysselsättning. Vi skaffade en Ford Focus Flexifuel för några år sedan. Vi tänkte att okej Forden lär ju rosta sönder och braka ihop titt som tätt (vi gick på hörsägen) men vi kör ju i alla fall miljövänligt. Idag har Forden inte brakat ihop en enda gång men däremot kan vi fundera på om biobränsle är det bästa för miljön. De rön vi tar del av pekar åt olika håll.

Hur var det då med tidningshögen? Vad man än gör så påverkar man miljön, det är väl en utgångspunkt. Hur stor är tidningshögens påverkan på miljön relativt sätt?

Avstår man en Mallorca resa får man nästan 20 års helårsprenumerationer på en 7-dagars morgontidning, till samma miljökostnad. En bilresa tur och retur Stockholm-Göteborg motsvarar 10 års helårsprenumerationer, allt detta enligt TU. Plötsligt känns i alla fall mina gamla tidningshögar lite lättare att bära, särskilt eftersom vi inte har inplanerat något besök till våra släktingar vid Bästkusten den närmsta framtiden.

tisdag 23 mars 2010

För oss som gillar ost

Jag erkänner det på en gång.jag älskar ostar i alla varianter. Jag äter det gärna och ofta, Parmesan, Brilliat Savarin, Tome,  Bleu de Bresse är aldrig fel. Helgen som gick köpte jag första numret av Fromage Gourmand. Chefredaktören skrev i sin krönika att det ju var märkligt att det i ett land där det, i en takt av en ost om dagen,  tar drygt tre år att äta sig igenom alla olika ostsorter inte har funnits en tidning dedikerad till ost. Men nu finns den. Faktum är att den dessutom var riktigt underhållande och informativ. Visst borde det finnas en marknad för denna tidning i ostens förlovade land. Frågan är om det skulle fungera i Sverige. Jag vet åtminstone en som skulle bli abonnent.


tisdag 16 mars 2010

Tillfälligt avbrott?

Om vi får lov att säga det själva så har ytterligare ett lyckat frukostseminarium hållits i vår egen regi. Med en blandning av privata betraktelser och knivskarp omvärldsbevakning mejslade Sofi Westerstrand, Scream ut det mest väsentliga ur de senaste 20 årens förändringar i medievärlden. Med många igenkänningar och en del nya insikter så tror jag de flesta av oss kände oss berikade av morgonen.


Att det mesta går fortare och fortare och att medierna och teknologiutvecklingen skyndar på detta fick vi många exempel på. För att få en känsla för hur vår acceptans för väntan har förändrats så visade Sofi detta klipp.

Jag kom att tänka på alla tillfälliga avbrott som inträffade titt som tätt, gärna i samband med olika idrottsevenemang på SVT. Jag har ingen känsla för att detta var något större problem då. Snarare något man bara accepterade. När avbrotten dök upp så kanske man pratade med någon i närheten eller bara mediterade lite. Gick ner i varv helt enkelt. Den tiden är definitivt förbi. Tydligen så pratar den genomsnittliga dansken 20 procent fortare idag än för 10 år sedan, dessa och många fler roande och oroande fakta bollade Sofi till oss. Medieutbudet och vår rastlöshet leder också till att man måste vara mer förfinad i sitt annonsarbete.

Ett ökat utbud må leda till magkatarr på dagen och restless legs på kvällen men samtidigt tror jag att ett ökat utbud till största delen är positivt. Problemet är möjligtvis snarare hur vi reagerar på ett ökat utbud och en snabbare takt. När jag snart ska bege mig ner i tunnelbanan har jag nu lovat mig själv att inte börja springa när det står Norsborg 1 minut. Jag ska istället ställa mig på höger sida i rulltrappan, andas lugnt och sansat, ja kanske till och med le åt någon medpassagerare. Som förr i tiden ska jag också snegla lite på de trevliga reklamerbjudandena som brukar hänga vid sidan av rulltrappan.

fredag 12 mars 2010

Flamman

Tidningsföreningen Norrskensflamman är ägare till en av de tidningar som hade ökat mest i upplaga när årsupplagorna publicerades 19 februari. + 23,1 % kunde de stoltsera med. I exemplar räknat + 600. Inte sedan 1989 har de haft en högre upplaga då de första halvåret hade  3 369 ex. Tidningen ifråga är givetvis Flamman som den sedan 1998 heter. Den redovisade TS-upplagan ligger nu på 3 200 exemplar. En titt på ytdiagrammet i TS-webbtjänst avslöjar att tidningen sista året har ökat upplagan främst genom att sälja rabatterade abonnemang. 50 % rabatt under sex månader godkänns även för presstödstidningar. Vi ser också att de sedan 2006 ökat antalet fullt betalande rejält.

Norrskensflamman startades uppe i Norrbotten när 1900-talet var ungt. Att samhället var annorlunda då avspeglas i att tidningen fram till andra världskriget var största arbetartidningen i den delen av Sverige. Numera har redaktionen sitt säte i Stockholm och har beteckningen oberoende socialistisk.

onsdag 10 mars 2010

Tid till läsning

Att vi ägnar längre tid åt att läsa papperstidningen än tidningen på webben uppfyller kanske våra förväntningar. På webben är det korta besök som gäller och kanske scannar man av sin favoritnyhetssajt eller kanske kommer man in via någon sökmotor på jakt efter en särskild artikel. Tidningsläsande av papperstidningen är för många ritualiserat. Typiskt är exempelvis tidningskonsumerandet på morgonen till frukost. Hur ser då relationen ut i faktiska siffror? Enligt Nordicom ägnar vi papperstidningen drygt 20 minuter. Någon samlad statistik för hur länge vi surfar i genomsnitt på nyhetssajterna har jag inte hittat. Om man tittar på de webbplatser som TS reviderar så finner man en genomsnittlig tid på mellan 3 och 5 minuter. Denna siffra är dessutom förmodligen i överkant då allt fler använder flikar när de surfar vilket i sin tur innebär att den som surfar kan ha en sida öppen i en flik som man inte tar del av. På webben återkommer man dock ofta till samma nyhetssajt flera gånger om dagen.

tisdag 2 mars 2010

Läsplatta i trafikkaos?

Magnus (den andre) har i tidigare skrivit inlägg om läsplattans intåg i vår mediekonsumtionsvärld. När Magnus åkte över Atlanten så använde ett antal resenärer läsplattor (typ Kindle) på flyget. I vår lokaltrafik så tycker i alla fall jag att de fortfarande lyser med sin frånvaro. I dessa dagar, av lokaltrafikkaos, är vi många som har läst vår gratistidning både framifrån och bakifrån och både en, två och tre gånger. En lästplatta med tillgång till ett större utbud av tidningar och böcker skulle inte sitta helt fel. Om man nu undrar hur en läsplatta ser ut och kan fungera så är detta klipp inte så tokigt.

tisdag 16 februari 2010

Nu är alla upplagor klara

Äntligen får man säga. Sammanställningarna är klara för denna gång. De sista korrigeringarna är gjorda och vi har skickat TS-tidningen till tryck. Den innehåller alla reviderade siffror för TS anslutna medier för 2009. Redan nu kan vi avslöja att 7 dagstidningar, 10 tidskrifter och 33 RS medier har tillkommit sedan förra upplagenumret. På fredag delas den ut i postlådor och mailboxar.

fredag 12 februari 2010

Mindre illa

Illa men ändå lovande verkar vara en bra sammanfattning på vad som hänt  med lösnummerförsäljningen för tidskrifter i USA. Detta vet vi med anledning av att Audit Bureau of Circulation, amerikanska TS,  släppt siffrorna för andra halvåret 2009.  Sett i backspegeln har det gått sämre och sämre för varje halvår,
1 hå 2008  -6,3 %,  2 hå 2008  -11,1 %,1 hå 2009 - 12,4 %. Försämringen har dock hejdats och andra halvåret 2009 ser vi en nedgång med 9,1 %.  Illa men mindre illa och ett hejdat fall.
Cosmopolitan, People och Woman's World är de enskilda titlar som säljer flest lösnummer. Nästa fredag släpper vi på TS alla siffror för helåret 2009.

tisdag 9 februari 2010

Autorefresh down under

I Sverige har vi regler för hur ofta webbsidor ska få uppdatera sig själva via sk auto-refresh eller meta-refresh-taggar. TS systerorganisation i Australien har genomfört en studie över hur automatiskt uppdaterade hemsidor påverkar antalet sidvisningar. Två webbsidor användes och antalet sidvisningar ökade som mest med runt 140 procent. En hel del alltså. Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Dels att fler studier behövs, endast två sajter är självklart lite väl få men dels också att diskussioner kring automatiskt uppdaterade sidor behövs. Exempelvis inom ramen för Kia-index och IAB-Sverige. Samtidigt är automatiskt uppdaterade sidor ett värdefullt verktyg för många nyhetssajter.


I Sverige måste sidor som uppdaterar sig själva med så kallade meta-refresh-taggar ha en refreshtid på mellan 600 och 1 799 sekunder. Att autorefreshtiden håller sig inom dessa ramar är något som kontrolleras vid revision av webbplatser. Som Auditbureau i Australien också skriver i sin korta rapport så finns också internationellt en skeptisism mot autorefresh. IAB i USA har en restriktiv hållning. Även W3C framhåller autorefresh som försvårande för människor med olika typer av funktionsnedsättning. CBS Interactive har genomfört en mer eller mindre vetenskaplig studie som menar att 9 procent av respondenterna tycker att det är acceptabelt för publicisterna att använda auto-refresh. Kanske är detta något för IAB:s taks force för mätningar och standards att belysa.

fredag 5 februari 2010

Kindle vad är det?

Det är väldigt mycket prat och skriverier om alla dessa läsplattor som ska förändra hur vi konsumerar texter. Men sanningen att säga är det är inte lika ofta som man verkligen ser något exemplar av dessa tingestar. En av de få gånger jag har sett flera stycken av dessa live var när jag flög över Atlanten häromveckan. Då insåg jag att en ny tid kanske är på gång på riktigt och inte bara som det pratas och skrivs om. En handfull resenärer hade faktiskt läsplattor som lyste i mörkret. Det såg man knappast för några år sedan.
Men inte ens alla i branschen vet vad det är för något har jag förstått. Häromdagen åt jag lunch med en journalist  och frågade honom om han hade börjat använda Kindle än på sina resor. Packningen brukar nämligen till stor del bestå av böcker. -Kindle vad är det? blev svaret.

onsdag 3 februari 2010

Några ljusglimtar

Läser i Dagens Media att antalet ansökningar om utgivningsbevis ökade stort under 2009. Underbart, tyvärr så fanns ett men – 1999 infördes en ny lag om att utgivningsbevisen då skulle gälla i ytterligare 10 år därefter måste man förnya dessa enligt Tobias Lindberg, medieanalytiker på Sveriges Tidsskrifter. Det förklarar ökningen. Så länge varade den goda nyheten. Samtidigt så distribueras något fler nya titlar 2009 än 2008. För oss på TS gäller för tillfället stort fokus på revision. När samtliga TS-anslutna titlar är reviderade är det dock dags att räkna ihop upplagan. Kanske mer spännande än på många år med tanke på lågkonjunkturen. Många har haft ett tufft år samtidigt har vi här och där kunnat se några ljusglimtar.

fredag 29 januari 2010

Tre veckor kvar

Nu är det knappt tre veckor kvar tills alla upplagesiffrorna ska avtäckas. Flitens lampa lyser länge här på TS. Revisorerna sliter med att få in alla kompletteringar och göra de sista besöken.  I år är det upplagor för fler titlar än någonsin som ska fastställas i tid till tryckningen av TS tidningen. Roligt så klart att antalet även i dessa bistra annonstider ökar. För våra revisorer är det nog just dessa dagar dock en begränsad glädje då det blir mer arbete för dem dessa bråda dagar och nätter. Som alltid kommer de självfallet att lyckas knyta ihop alla trådar i tid innan den tidpunkt då allt ska vara klart. Det är bra med engagemang.

onsdag 27 januari 2010

Postkodlotteriet slinker igenom

När man börjar på ett nytt jobb lär man sig ofta en massa saker som är väldigt specifika. Kunskaper som på en middag med vänner inte direkt ter sig särskilt intressanta för andra. En sådan kan vara att för att bli reviderad som tidsskrift av TS måste tidsskriften också klassas som posttidning av Posten. Om ett postutskick klassas som posttidning delas denna ut även om det är något man inte har efterfrågat och trots att man har nej tack till reklamskylt.

Jag har alltid funderat på varför just Postkodslotteriets reklamutskick slipper igenom ”nej tack reklamskylt”. Nu har jag fått svaret: De klassas som posttidning av Posten. Tydligen kan man höra av sig till Postkodlotteriet och få sin adress inlagd i deras interna nixregister (vilket jag tänker att jag ska göra men troligtvis inte kommer att göra). Jag är generellt tveksam till nej-tack skyltar, man missar mycket. Om man vill sätta upp en på sin dörr kan man ju alltid förvirra brevbäraren med någon finurlig nej-tack-skylt. Vad sägs om denna (funnen på http://www.rebas.se/):


fredag 22 januari 2010

19 februari ska alla siffror avtäckas

Revisionsbesöken är den roligaste delen i TS Medierevisorernas arbete. Vi får insikt i många olika miljöer och affärsprocesser. De personer vi möter har en rad olika befattningar, och vi möter personer på alla nivåer i företagen. Men det händer att de är en källa till förtret. Ibland så här års ser vi våra revisorer gå omkring här på TS extra finklädda. Ofta hör vi dem då muttra något om revisionsbesök som blivit inställda i sista minuten. Med den mängd besök revisorerna gör under några få veckor från årsskiftet och tiden fram till publicering är det ett komplicerat logistiskt pussel att planera in alla besök. En sen avbokning kan för den enskilda revisionskunden te sig som något obetydligt men för revisorn kan det stöka till hela planeringen. Men på något vis brukar det ordna sig med alla upplagorna i tid till publiceringen. I år sker den tidigare än någonsin. I skrivande stund är det 28 dagar kvar tills årssiffrorna blir officiella.

onsdag 20 januari 2010

Få läser tidningen i USA

För mig är en av grundbultarna i en demokrati att var och en försöker efter bästa förmåga göra sig så informerad om samhället som möjligt. Det är därför med vis oro jag läser en av de senaste läsarundersökningarna från USA som visar på att nu endast 2 av fem amerikaner läser dagstidningen i stort sätt varje dag. Föga överraskande är det också de unga som läser minst. Troligtvis så använder sig alltfler av andra mediekanaler. Oavsett så är det oroväckande att i världens största demokrati så läser så pass liten del av befolkningen dagstidningar.

torsdag 14 januari 2010

En liten titt i backspegeln

Jag kan häpnas över alla nya barnvagnsmodeller som rullar på stan. Märkligast är dom där vagnarna med en undervåning. Men detta är inte något nytt fenomen eller vad sägs om denna modell från omslaget till tidskriften Husmodern från 1939:


Husmodern har egentligen en rätt intressant historia. Den startades 1917 för att lära svenska kvinnor hushållning. Tidningen startades av hemkonsulenten Thora Holm och journalisten fru Elsa Nyblom. Hemkonsulenterna var sanktionerade av staten för att ”lära” hemarbetande kvinnor på landsbygden allt som hade med hemmets göromål att göra. Senare blev den mer en damtidning och under en lång tid Sveriges mest populära veckotidning. 1970 hade den runt 290 000 exemplar. 1988 las tidningen ner.