måndag 1 november 2010

Tryckt med tidskrifter

Tidskriftsläsandet står sig starkt. En rapport från Magazine.org visar att läsning av tidskrifter har ökat från 2005 och framåt i USA. Detta trots att lösnummerpriset har ökat något från 4,40$ till 4,86$, motsvarande prisökning för en prenumeration är 26,78$ till 28,86$. Hur ser det ut i Sverige då? Sett till antal titlar så kan vi konstatera att antalet TS-reviderade titlar har ökat något från 419 år 2000 till 427 2009. Upplagan ligger rätt konstant på 22 000 exemplar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar