tisdag 30 november 2010

Framtidens medielandskap


I framtidens medielandskap ser jag framför mig att man alltmer endast kommer läsa sådant som intresserar en själv. Kanske kommer man själv kunna forma sin digitala nyhetstidning till att innehålla endast information  man själv är extra intresserad av. Idag kombinerar vi vår nyhetskonsumtion med papperstidning, nyhetssajt och sök. I papperstidningen som många läser rubrikvis  kan man råka hamna på artiklar man annars inte skulle ha läst. Detta tycker jag är en positiv effekt med papperstidningen. Ett mer sökbetonat beteende tänker jag mig skulle ge den effekten att man söker på en specifik händelse man vill läsa om eller ett specifikt ämnesområde och att man därmed missar det där man inte är ute efter.

fredag 19 november 2010

Bara tvåtusen tecken i en url……..

Läser i ad age på nätet att det börjar gå upp för allt fler att det inte är så lätt att mäta rätt ens på nätet.

Denna gång är det Nielsen i USA som är i lite blåsväder av två olika anledningar. Minst allvarliga är väl att de i sin mätning märkt att de konsekvent har underskatta antalet unika med 5 %.Värre är att de helt enkelt tappat bort en del trafik som inte har tagits hänsyn till av mätsystemet. Anledningen till detta säga vara att det enkelt uttryckt finns en spärr för hur lång en URL tillåts vara i systemet. Gränsen har varit satt vid smått osannolika 2 000 tecken. Spontant tycker man att det borde vara fullt tillräckligt. Vem kan knappa in en url som är längre än 2 000 tecken? Knappast någon människa men däremot finns det sanslöst långa adresser som skapas av säkerhetsskäl bland annat av Chrome och i Facebook.. Effekten har bland annat blivit att tiden folk spenderar på nätet har underskattats.Som revisor tycker jag att detta borde ha upptäckts då stora sjok av trafik plötsligt inte kom med i statistiken. En basåtgärd vid webbrevision skulle upptäcka detta. Men det kan nog vara lätt att blint lita på tekniken.

tisdag 16 november 2010

Nyheter lärande och skrämmande

Som jag uppfattar det så har en stor del av nyhetsrapporteringen den sista tiden blivit alltmer fokuserad kring katastrofer och faror. Om detta stämmer kan jag ibland fundera över vad det gör med oss och våra barn. En positiv nyhet som pekar åt ett något annat håll kommer från Medierådets rapport ”Ungar och medier 2010”. Den visar att andelen barn som får ”negativa reaktioner” av nyhetsrapportering som till exempel jag blir rädd, jag blir ledsen eller jag blir arg, inte har förändrats sedan 2008. 20 procent av tjejerna uppger att dom blir rädda och 10 procent av killarna (man kan fundera över dessa könskillnader). Glädjande är också att 70 procent uppger att nyheterna ”lär mig saker”.

fredag 12 november 2010

NewsBeast eller DailyWeek ?

Daily Beast ville vara kvick och lättrörlig men kunde till slut inte motstå att gå ihop med Newsweek. Frågan är hur detta initalt motsträviga brudpar kommer att fungera ihop i  längden. Visst finns det många lysande exempel på äktenskap med stora ålderskillnader men bara för någon vecka sedan hade en av parterna kommit framt till att förlovningen skulle slås upp och bröllopet ställas in. Nu blir det dock bröllop. Vilket namn paret ska anta är ju i dessa moderna tider inte alltid självklart. Blir det NewsBeast, DailyWeek eller kommer Bruden och Brudgummen att leva ihop utan ett gemensamt namn. Frågorna är många, tiden får ge oss svar.

måndag 1 november 2010

Tryckt med tidskrifter

Tidskriftsläsandet står sig starkt. En rapport från Magazine.org visar att läsning av tidskrifter har ökat från 2005 och framåt i USA. Detta trots att lösnummerpriset har ökat något från 4,40$ till 4,86$, motsvarande prisökning för en prenumeration är 26,78$ till 28,86$. Hur ser det ut i Sverige då? Sett till antal titlar så kan vi konstatera att antalet TS-reviderade titlar har ökat något från 419 år 2000 till 427 2009. Upplagan ligger rätt konstant på 22 000 exemplar.