onsdag 6 oktober 2010

Hur räknas dagstidningars digitala utgåvor utomlands?

Ett debattämne inom upplageredovisningen, inte bara i Sverige utan även utomlands, är frågan hur digitala exemplar ska redovisas. Med digitala exemplar menar vi inte tidningars nyhetssidor på webben utan de exemplar som man lägger ut på webben, kan vara exempelvis i pdf-format. Den digitala versionen måste vara betald och om den baseras på en tryckt upplaga måste mer än 50 procent av innehållet vara gemensamt med det i den tryckta förlagan.


Vissa länder räknar samman tryckta och digitala exemplar, exempelvis USA och Japan. Tyskland, Spanien, Frankrike, Finland, Australien och Danmark hör till dem som inte alls räknar med de digitala exemplaren. I Sverige räknar vi in de digitala exemplaren i TS-upplagan men särredovisar dessa som överstiger tre procent. Digitala exemplaren måste som sagts tidigare också vara betalda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar