fredag 9 juli 2010

"Det är mycket olika mått nu..."

Kommer du ihåg Stefan Sauks klassiska gubbe som lite matt sa - "Det är mycket nu..." ?  Förflyttar vi det till internet kan vi med fog säga "Det är mycket olika mått nu..."
Att säga att det finns lika många mått på internettrafik som det finns internetsajter vore visserligen en överdrift men att många olika mått används är ett faktum. I TS värld ser vi också exempel på mått som speglar samma sak men där olika tidshorisonter ger helt ojämförbara värden. Olika mått som nästan speglar samma händelser minskar både förståelsen och trovärdigheten i de siffror som potentiella annonsörer matas med.

IAB har tagit till sig att detta hämmar utveckling av internet som annonsmedium och gör nu ett ambitiöst försök att standardisera hur internet ska mätas. De är väl medvetna om att det inte är en enkel uppgift. För två år sedan byggde de vidare på det arbete som IFABC sedan länge har gjort med definitioner på grundläggande mått som unika webbläsare, besök och sidvisningar och lade ut riktlinjer för bland annat detta. Detta initativ är mer omfattande och än svårare men inte desto mindre viktigt.


Vill du läsa mer om detta så klicka på rubriken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar