tisdag 9 februari 2010

Autorefresh down under

I Sverige har vi regler för hur ofta webbsidor ska få uppdatera sig själva via sk auto-refresh eller meta-refresh-taggar. TS systerorganisation i Australien har genomfört en studie över hur automatiskt uppdaterade hemsidor påverkar antalet sidvisningar. Två webbsidor användes och antalet sidvisningar ökade som mest med runt 140 procent. En hel del alltså. Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Dels att fler studier behövs, endast två sajter är självklart lite väl få men dels också att diskussioner kring automatiskt uppdaterade sidor behövs. Exempelvis inom ramen för Kia-index och IAB-Sverige. Samtidigt är automatiskt uppdaterade sidor ett värdefullt verktyg för många nyhetssajter.


I Sverige måste sidor som uppdaterar sig själva med så kallade meta-refresh-taggar ha en refreshtid på mellan 600 och 1 799 sekunder. Att autorefreshtiden håller sig inom dessa ramar är något som kontrolleras vid revision av webbplatser. Som Auditbureau i Australien också skriver i sin korta rapport så finns också internationellt en skeptisism mot autorefresh. IAB i USA har en restriktiv hållning. Även W3C framhåller autorefresh som försvårande för människor med olika typer av funktionsnedsättning. CBS Interactive har genomfört en mer eller mindre vetenskaplig studie som menar att 9 procent av respondenterna tycker att det är acceptabelt för publicisterna att använda auto-refresh. Kanske är detta något för IAB:s taks force för mätningar och standards att belysa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar