fredag 22 januari 2010

19 februari ska alla siffror avtäckas

Revisionsbesöken är den roligaste delen i TS Medierevisorernas arbete. Vi får insikt i många olika miljöer och affärsprocesser. De personer vi möter har en rad olika befattningar, och vi möter personer på alla nivåer i företagen. Men det händer att de är en källa till förtret. Ibland så här års ser vi våra revisorer gå omkring här på TS extra finklädda. Ofta hör vi dem då muttra något om revisionsbesök som blivit inställda i sista minuten. Med den mängd besök revisorerna gör under några få veckor från årsskiftet och tiden fram till publicering är det ett komplicerat logistiskt pussel att planera in alla besök. En sen avbokning kan för den enskilda revisionskunden te sig som något obetydligt men för revisorn kan det stöka till hela planeringen. Men på något vis brukar det ordna sig med alla upplagorna i tid till publiceringen. I år sker den tidigare än någonsin. I skrivande stund är det 28 dagar kvar tills årssiffrorna blir officiella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar