onsdag 20 januari 2010

Få läser tidningen i USA

För mig är en av grundbultarna i en demokrati att var och en försöker efter bästa förmåga göra sig så informerad om samhället som möjligt. Det är därför med vis oro jag läser en av de senaste läsarundersökningarna från USA som visar på att nu endast 2 av fem amerikaner läser dagstidningen i stort sätt varje dag. Föga överraskande är det också de unga som läser minst. Troligtvis så använder sig alltfler av andra mediekanaler. Oavsett så är det oroväckande att i världens största demokrati så läser så pass liten del av befolkningen dagstidningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar