fredag 23 april 2010

Ingen mässa utan en tidskrift

I dagarna pågår både GastroNord och Vinordic för fullt på Stockholmsmässan. En hel del av de TS-anslutna tidskrifterna som skriver om mat och dryck finns på plats. En ovetenskaplig undersökning bland dessa visade på framförallt tre olika anledningar till att vara på denna mässa. berätta att man finns, sälja annonser och sälja tidningar. Främsta anledningen verkar vara att visa upp att man finns, baktanken är givetvis att det ska bli lättare att skapa affärer framöver.  Jag själv gladde mig åt att se en av de tidskrifter vars mål verkade vara att sälja annonser. På en vepa mitt i montern  skröt de stort om deras TS-upplaga. -Givetvis gör vi det. Vi är ju stolta över den!"  Andra satsade på att öka antalet abonnenter mer direkt och kom med förmånliga erbjudanden om  "mässabonnemang".

Det torde knappast finnas en mässa utan att en tidskrift ansluten till TS finns på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar