fredag 11 september 2009

Ökad transparens

Dagstidningarna har sedan länge haft de mest strikta reglerna. Orsaken till detta står nog att finna i att de tidigare skulle harmonisera till sista kommat med reglerna för presstödsupplagan. Den mest hämmande regeln för dagstidningarna har varit den regel som säger att exemplar vilka rabatteras mellan 25 % och 50 % och som distribueras under en längre period än sex månader räknas som friexemplar. Från TS sida har vi länge föreslagit att bland annat denna regel ska ändras. Även om vi är ett revisionsföretag har vi länge förespråkat att fler exemplar ska redovisas. Givetvis ska dessa redovisas i rätt kategori på TS intyget.

Det känns således rätt för oss på TS att tidningarna nu enades om ett sätt att redovisa dagspressen upplagesiffror på ett vis som både ger annonsörer ökad transparens och tidningarna ökade möjligheter att sälja tidningar på nya sätt. En lång process med många engagerade människor mynnade som de flesta berörda vet ut i ett beslut på TU:s styrelse häromdagen.

Transparensen ökar med detta beslut eftersom fler av de exemplar som distribueras och skapar räckvidd kommer att synas i TS redovisningen. Alla de på tidningarna som dagligen funderar på nya sätt att nå ut till presumtiva abonnenter behöver i och med införandet av TS Total inte längre fundera så mycket på om en kampanj kommer med i TS redovisningen. Allt som är betalt kommer med i TS total. Allt som är distribuerat i en månad betalt eller obetalt kommer med i TS Total. Riktigt enkelt.

Diskussioner om upplaga har det varit i många många år. Alltid finns det de som tycker att upplaga är ju ingenting att ha räckvidden räcker. Från TS sida har vi, inte helt oväntat, en motsatt åsikt. Vi anser att både räckvidd och upplaga bör vara självklara mått att redovisa gentemot annonsörerna. Det finns nämligen inget klockrent samband mellan utvecklingen av dessa båda mått. När dagstidningarna nu kommer att redovisa TS-total kommer fler exemplar att synas i redovisningen och därmed kommer den TS redovisade upplagan att kunna vara en ännu bättre parameter som delförklaring till eventuella svängningar i räckvidder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar