onsdag 15 april 2009

Totalmått för webben och upplagan

Med sviktande upplagor och vikande annonsförsäljning blir det allt viktigare för mediehus och andra att kunna presentera en samlad bild av sina publiceringskanaler. Även om man tappat både upplaga och läsare på den tryckta tidningen kan en ökning för webbplatsen betyda att man faktiskt når fler totalt sätt. På TS-kanalintyg samlar vi den informationen på ett och samma ställe.

I USA har man gått ett steg längre och lägger ihop unika webbläsare och upplagesiffror i något som kan jämföras med TS-kanalintyg. Det är ABC i USA som har valt att publicera en hopslagning av de två måtten. Det kan tyckas vanskligt att lägga ihop de olika måtten eftersom de mäter två, till viss del, olika saker. Samtidigt kan man argumentera för att det kan vara relevant om man informerar på ett tydligt sätt om svagheterna i måttet och eftersom vikten av att kunna ge en totalbild är så stor. En sådan svaghet är att om man slår ihop unika webbläsare och upplagan så får man per automatik en dubbeltäckning. ABC skriver att man får ta detta i beaktning när man tittar på siffrorna. Summan av de två måtten kallar ABC Total Contacts.

ABC bildades 1914 som det första företaget i världen för att genomföra tredjepartsrevisioner och publicera mediefakta. TS bildades 28 år senare (1942) men är ändå ett av världens äldsta medierevisionsföretag. Audit Bureau of Circulations (ABC) är en organisation vilken i likhet med TS är så kallad founding member av den internationella sammanslutningen av medierevisionsföretag, IFABC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar