tisdag 31 mars 2009

Näthandel över gränserna i sin linda

Egentligen borde väl handeln över gränserna på Internet vara något som växer men förvånande nog så har den gränsöverskridande handeln inom EU stått stilla mellan 2006 och 2008 (7 procent).

Vi nordbor är i alla fall de som shoppar mest online. Bland Internetanvändarna har 91 procent av nordborna shoppat någon gång under det senaste året. I Frankrike, Storbritannien och Tyskland är motsvarande siffra runt 50 procent, enligt Konsument Europa. I en rapport från EU så pekar man på att de viktigaste hindren för handel över gränserna bland annat är kulturella, språkliga och förtroendemässiga. Fortfarande är det många som inte vågar handla från okända sajter.

Linda Hedström, omvärldsanalytiker på Svensk Handel, säger i en artikel till Computer Sweden att det finns en verkligt stor potential att växa utanför Sveriges gränser för företag med e-handel, men det gäller att hitta nya kanaler att marknadsföra sig i. Bloggar är en sådan kanal som blir allt viktigare för att i framtiden nå kunder utanför sitt lands gränser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar