torsdag 19 mars 2009

Äldre tar för sig på nätet

Internet är inte längre till endast för unga. Enligt en undersökning från Pew Internet and American Life Project är ökningen av Internet-användning absolut störst i åldersgruppen 70+ i USA. I åldrarna 70 till 74 år ökade Internetanvändandet från 26 till 45 procent och för de över 74 år ökade användandet från 17 till 27 procent mellan 2005 och 2008. De äldre är fortfarande underrepresenterade i förhållande till deras andel av befolkningen men gapet minskar.

I Sverige ser det i princip likadant ut. Enligt Nordicoms Mediebarometer har den tid ålderspensionärerna i Sverige lägger på nätet nästan dubblats de senaste åren. Det är fortfarande stor skillnad mellan yngre och äldre men skillnaderna minskar.

HI räknar med att runt 120 000 personer inte kan läsa den tryckta dagstidningen på grund av synnedsättning, de flesta av dessa är äldre. För dessa skulle nätet kunna vara en möjlighet. Många sajter ligger dock efter vad gäller tillgängligheten och saknar helt anpassningsmöjligheter. Att kunna välja större text är en viktig funktion, annonsutbud en annan del man bör tänka över eller varför inte göra som unt.se och lägga in en talsyntes så att man kan lyssna på artiklar. Hursomhelst gäller det nu att inte missa denna köpstarka målgrupp som har börjat ta till sig en allt större del den digitala kakan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar