tisdag 26 maj 2009

Informationsbrist vad gäller mätning av digitala medier

Med över 200 reviderade sajter är England ett av de mest utbyggda länder vad gäller revision av digitala medier. ABC Electronic heter den systerorganisation till TS som reviderar engelska sajter. Vad ABC:e förutom själva revisionshantverk även är framstående på är att informera branschen om fakta kring webbplatsmätningar. Det är viktigt att man som annonsör har vissa kunskaper om hur exempelvis unika webbläsare mäts. Att man är medveten om att det är unika webbläsare och inte besökare som mäts är en sådan grundläggande kunskap. För att ytterligare komplicera saker och ting kan vilken mätleverantör en sajt anlitar påverka statistiken. Den tekniska plattform för webbplatsmätningar som mäter mest korrekt är cookiebaserade mätningar. Även denna mätteknik har sina brister som exempelvis att den enskilde surfaren kan välja att radera den cookie som skickats till dennes dator, vilket resulterar i ett överskattande av antal unika webbläsare. För att göra det ännu snårigare finns det dessutom olika typer av cookies.

Vår ambition på TS är att på ytterligare förse vår hemsida med information liknande den som finns på ABC:e för att man som annonsör ska veta hur man tolkar det beslutsunderlag som webbplatsmätningar utgör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar