onsdag 21 oktober 2009

Fackföreningarnas tidskrifter tappar mark

Det är många faktorer som kan påverka en tidsskrifts upplageutveckling, däribland kan nämnas konjunkturen, konkurrensförhållanden, konsumenternas köpkraft och självklart kvaliteten på tidningen. För fackföreningarnas tidsskrifter har på senare år politiska beslut påverkat upplagan påtagligt. Ett sådant beslut var höjning av a-kasseavgiften.

Jag gör några sökningar i ts-webbtjänst på våra populäraste fackföreningstidskrifter och mönstret är genomgående. Men för ett par tidskrifter är utvecklingen inte alls negativ. Exempelvis så har min egen fackföreningens tidsskrift, Jusek, ökat upplagan. En orsak kan vara att just min fackförening lyckats bibehålla en relativt låg a-kasseavgift.

Kanske kan lågkonjunkturen påverka människor att söka sig tillbaks till fackföreningarna och sätta fart på medlemstidningarnas upplagor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar