tisdag 24 november 2009

Lönsamt så in i norden

Det är lätt att tro att tidningsdöden redan är här och att det går huvudstupa utför för dagspressen. Men många tidningsföretag har upplevt värre tider. En titt i backspegeln med hjälp av Presstödsnämndens rapport Dagspressens Ekonomi ger en bild av en bransch som har växt ekonomiskt så det knakar de senaste decenniet. I början av 1980-talet var soliditeten* för dags tidningsföretag utan allmänt driftsstöd drygt 15 procent. Under början av 90 talet steg soliditeten till runt 35 procent och medelvärdet för 2008 var hela 43 procent. För dagstidningar med presstöd har soliditeten gått från 4 procent till 37 procent.


Karl Erik Gustafsson lyfter fram bland annat Södermanlands Nyheter och Nya Lidköpings Tidning som några av de mest lönsamma företagen 2008. Det är också dessa två som fått företagets Soliditets utmärkelse för högsta kreditvärdighet. Södermanlands Nyheter har en soliditet på 47 procent och Nya Lidköpings Tidning 60 procent. Solida gratulationer från oss på TS.

*Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar