torsdag 5 november 2009

Revision av pdf-tidningar inget hemlighetsmakeri

I senaste numret av Dagens Media (den tryckta versionen) finns en artikel om Aftonbladets upplaga. I artikeln får man intrycket av att de principer som pdf-tidningarnas upplaga grundar sig på inte är offentliga eller föregås av hemlighetsmakeri. Riktigt så är det inte utan reglerna kring hur pdf-tidningar får räknas är mycket tydliga och finns naturligtvis på ts.se (för den intresserade finns dessa på sid 11, redovisning av digital publikation, i upplagebestämmelserna).

Exempelvis så räknas hybrid abonnemang, dvs då en abonnent betalar för papperstidningen och därmed får tillgång till även den digitala publikationen, endast som ett abonnemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar