tisdag 8 december 2009

Unika inte alltid unika

Marknaden har tidigare gått från att redovisa unika webbläsare per månad till per vecka. Detta på grund av att månadssiffrorna visade allt högre värden beroende på att allt fler började radera de cookies som webbplatsmätningarna grundar sig på. Det finns dock fortfarande en överskattning av antalet unika webbläsare vilket beror på att allt fler rensar cookies.


Ju längre mätperioden är desto mer överskattar man alltså antalet unika besökare. För att öka trovärdigheten i redovisningarna redovisar TS nu också unika webbläsare per dag. I England har ABC:e, TS systerorganisation som reviderar engelska sajter, sedan länge övergått till att redovisa per dag och i Norge redovisar man ett genomsnitt av unika webbläsare per dag vecka för vecka.

Det finns ett par studier som visar på hur stor problematiken med ”cookie-deletion” är. ComScores undersökning från 2007 som pekar på att man överskattar antalet unika besökare med 2,5 gånger eller 150 procent per månad (självklart lägre per vecka). ”Cookie-deletion” har sannolikt ökat sedan dess. Vi har också en studie från Nielsen för några år sedan som menade att 30 procent raderar cookies i genomsnitt. IAB har uppskattat att 12 procent raderar cookies men då var inte browsers som var inställda på ”reject cookies” medräknade, också denna undersökning gjordes för några år sedan. Märk dock att vissa kan radera sina cookies dagligen eller till och med flera gånger under samma dag. Dessa besökare kan med andra ord räknas som ett omätligt antal unika besökare under samma vecka.

Men om man nu vet ungefär hur många som rensar cookies så är det väl bara att räkna bort dess. Så enkelt ska vi dock inte ha det.

Cookie-deletion kan variera mellan olika typer av sajter. Det som kan påverka är:
- Storlek på sajt: cookie-deletion ökar exponentiellt med antalet besök
- Frekvens: hur ofta man är inne på sajten
- Målgrupp: hur teknikvänlig man är och hur viktig man tycker det är med integritet av olika anledningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar