tisdag 15 december 2009

Vadå kultur?

Det statliga stödet till kulturtidskrifter är på cirka 18 miljoner kronor och fördelas till runt 100 tidsskrifter. Att det minst sagt känns rörigt efter Lena Adelsohn Liljeroth senaste utspel om stödet till kulturtidskrifter märker man inte minst om man kollar igenom den senaste veckans pressklipp. Enligt förslaget ska tidskriftsstöd ges till ”en allmän publik med kulturdebatt i vid mening, eller huvudsakligen ge utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter”. Den stora förändringen jämfört med innan är att stöd för ekonomisk och social debatt inte längre finns med i formuleringen. Den totala summan som fördelas ska vara kvar, däremot är det alltså själva definitionen som ändras. Vad innebär då detta? Ja, meningarna tycks gå isär.


SR skriver att cirka hälften av dagens 100 tidskrifter riskerar att bli av med stödet, andra tidningar skriver att hela stödformen äventyras och samtidigt tycks Kulturrådets GD anse att den nya definitionen är fortfarande så vid, att nästan ingen av dagens tidningar kommer mista sitt stöd. Kulturrådet är den myndighet som fördelar stödet och som ska tolka formuleringarna.

Det är väl det där med definitionen kultur som spökar. Det kulturministern vill åt är att renodla tidskriftsstödet till att endast gå till tidningar som handlar om olika konstarter. Men av någon anledning vill man hålla fast vid begreppet kultur. Jag slår på wikipedia på kultur och får fram följande: ”Kultur kan definieras som alla livsmönster. Vidare också kan kultur inkludera beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Ordet kultur kommer från latinets, cultura av cultus, som betyder odling, och som etymologiskt hör samman med ordet kult. I sin ursprungliga betydelse förekommer det i till exempel bakteriekultur. Ganska brett med andra ord . Man kan lätt komma på tidskrifter som skulle kunna sållas in under den wikipededias definition som idag inte har statligt stöd.

Nu har Kulturminstern insett vidden av den begreppsförvirring som råder och kallade till pressträff där hon lät meddela att de tillsatt en grupp som före årsskiftet ska presentera vad man egentligen menar med litteratur- och kulturtidskrifter. Det är såklart lätt att göra sig lustig över den här begreppsförvirringen  men för berörda tidskrifter är den uppkomma situationen allt annat än lustig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar