fredag 8 februari 2008

The changing Web 2.0

Mer från I-com 2008. Efter sammanfattningen av dag 1 var det dags för den första presentationen/panelen. Ämnet som behandlades var "The Changing Web, 2.0 - Site & User-Centric Future of PI, Ajax, Time spent..." Här inledde George Ivie from MRC (Media Rating Council) i USA med en presentation om vad IAB US gör för att utveckla en standard för dessa nya tekniska aspekter. Flera av de fundamentalt viktiga sakerna som nämndes var de som ligger med i IAB:s Guidelines för Ad Campaign Measurement and Audit Guidelines. Bland dessa fanns (ber om ursäkt för lathet vad gäller översättning igen):

- 1st count per existing Impression Guidance
- 2nd count linked with strong user activity (if not, default to auto-refresh counting rules)
- Disclose "In focus" status

Dessa tre saker gäller alltså vid mätning av så kallade rich Internet Applications, dvs mer interaktiva tekniker än vanlig statisk HTML.

Efter Mr Ivie tog vår vän Jean-Paul Dietsch över mikrofonen. Han är Internet Manager på OJD, vilket är motsvarigheten till TS i Frankrike. Han fokuserade på måttet Time Spent, någonting som kommer mer och mer i rampljuset. Enligt Jean-Paul är detta ett trovärdigt mått om man i definitionen tar med att innehållet är synligt och användaren är aktiv. Time Spent har tidigare redan använts i s.k. user-centric system (panelmätningar t.ex.) och finns även idag i site-centric sysmtes, som vanlig teknisk mätning.

När Dietsch talat klart tog Francesco Bottigliero från Kora, Italien till orda. Han ställde frågan om traditionella mätmetoder och system kan användas även för att mäta Rich Media. Traditionellt sett taggar man varje sida som oftast ligger i en trädstruktur. När det gäller Rich Internet Applications, är ofta URL:en densamma och innehållet är inbäddat på en sida och därmed blir traditionella mått som sidvisningar (PI) inte användbara. Bottiglieris förslag var att därför skall titta i backspegeln och gå tillbaka tilltanken att varje aktivitet, allt innehåll etc blir en navigationsnod. Varje nod skall därefter få en egen URI och mätningen eller trackingen skall sedan ske för varje URI. Därmed kan nuvarande mätsystem och metoder användas även för rich media och de "gamla" måtten kan bevaras och integreras med de nya.

Därefter vidtog en bra och lång debatt modererad av den eminente Richard Foan, Managing Director på ABCe, styrelsemedlem i IFABC och i JICWEBS. Debatten kom mycket att behandla Ajax som specifikt fenomen men publiken ställde även olika frågor om försäljningsmodeller. Emilio Plana, Managing Director på elmundo.es berättade intressant nog att de rredan idag säljer dels på sidvisningar men även på Time Spent. De kombinerade måtten beroende på var annonseringen skedde och vad tekniken var på det annonsutrymmet. James Sandoval ställde också frågan om de visste om några bra exempel på sajter som använder Ajax frekvent och där nämndes bl.a. NBA.com och en spansk sportsajt som jag tyvärr ej uppfattade namnet på. Min personliga favorit, LA Times Homicide Map, fick James som en bonus lite senare.

Dirk Wippen från INFOnline Gmbh (Tyskland) avslutade med att säga att han tror att man i framtiden kommer att kombinera site-centric och user-centric och andra mått som tidigare nämnda Engagement. Kanske bör han göra ett studiebesök hos Herrarna Svanfeldt och Olsson? Jean-Paul Dietsch sade sedan något som kom att upprepas fler gånger under dagen, nämligen att det krävs utbildning hos mediebyråer och marknadsförare. Kunskapsnivån är idag allt för låg hos de som verkligen förvaltar annonsörernas pengar. Dessutom tror han på att framtiden kommer fokusera mer på de verkliga användarna snarare än som idag de verkliga webbläsarna.

Mer från konferensen kommer. Mycket mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar