onsdag 20 februari 2008

På kommunikationsfronten intet nytt

För nästan 10 år sedan befann jag mig på ett intressant seminarium som handlade om den tidens hetaste buzz-word: interaktivitet. Idag är interaktivitet grundläggande inom framför allt digitala medier där den senaste tidens uppsving för Web 2.0-komponenter som USG (User Generated Content) och communities tydligt pekar ut just detta. Ett fritt funderande kan alltså leda fram till en tanke om att kommunikationprocessen har ändrats från att gå från sändare till mottagare, till att lika gärna kunna gå från mottagare till sändare eller från sändare till sändare.

I vissa sammanhang kallas digitala medier fortfarande för nya medier och jag brukar motsätta mig det eftersom det inte längre är speciellt nytt. Faktum är att ingenting är speciellt nytt, inte ens interaktiviteten.
På det tidigare nämnda seminariet, talade pionjären Mattias Hansson (då på Jarowskij) om teve och interaktivitet. En fråga han ställde till publiken var hur de trodde att interaktivitet skulle slå igenom i tevemediet och hur det skulle påverka programmen. Idéerna var inte många men samtliga tankar kretsade självklart kring att folk hemma i tevesoffan i framtiden skulle kunna medverka i programmet de tittade på, antingen genom ännu icke uppfunna tekniker eller genom att simultanagera både via internet och teve. Mattias syn på det hela var dock att det mest interaktiva teveprogrammet redan rullade ute i etern och hette Bingolotto. Mer interaktivitet mellan sändare och mottagare kan man knappast uppnå via glasrutan och än idag tycker jag att det saknas motsvarighet till detta. Självklart kan man idag skicka SMS som dyker upp direkt i nederkant av rutan, rösta direkt via nätet, ringa och skänka pengar och så vidare, men den helhetsinteraktivitet som Bingolotto statuerade i Sverige ser man ingen annanstans.

Det har alltså inte förändrats så mycket som man kan tro. Det bärande mediet har utvecklats och förändrats i och med Internets uppkomst men alla (nåja, nästan iaf) de nya revolutionerande tankarna är gamla som gatan. Brett Andrew Borders skriver på sin blogg Copy Brighter Marketing om sociala medier på 90-talet. Självklart när man läser det och ytterligare fundament för mina ovanstående tankar. Nummer 8 på hans lista är min personliga favorit: "före eBay fanns pantbanken."

» Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar