fredag 15 februari 2008

Digitala medier är outnyttjade

Den här veckan talade Danny Meadows-KlueTFM&A (Technology for Marketing & Advertising) i London och en som imponerades av hans framförande var Alex Hammond som på Upstream Connections företagsblogg berättar mer om vad som sades. Kontentan av Meadows-Klues föredrag var att den digitala mediekanalen är den som borde lida minst av en kommande lågkonjunktur men att de flesta företag trots detta fortfarande inte utnyttjar mediet fullt ut.

Min direkta följdtanke är att om det är så resonemanget går i England, som ändå ligger ljusår före oss svenskar, hur dåligt ställt är det då med våra annonsörer och medier? Man kan se en långsam ökning inom satsningar på sociala medier, användargenererat material och allt annat som hör Web 2.0 till men det är i mina ögon konstigt att inte fler inser vikten av digitala medier. Läs mer om mina tankar kring det här i en artikel som publiceras i TS-tidningen den 22:a februari. Eller redan den 21:a om du nu kommer på TS-dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar