fredag 22 februari 2008

TS-dagen 2008: Danny Meadows-Klue del 1

"I've been watching TV for quite a long time, and I've never clicked"

Citatet ovan är taget direkt från Danny Meadows-Klues presentation igår på TS-dagen och svarar på frågan vad han anser om att så mycket fokus läggs på en bannerannons CTR. Klick är helt enkelt inte intressant i alla lägen, speciellt inte när man bygger en varumärkeskampanj. Som exempel nämndes den lyckade och prisade kampanj för Real Beauty från Dove, där konstaterandet gjordes att det inte är så intressant att läsa mer om tvål på webben, varumärket är viktigare.
Som bas för detta hade Danny flertalet undersökningar, vissa så gamla som 12 år, som påvisar att annonsering online mycket väl kan användas för mer än att bara driva försäljning. "Don't measure ths clicks if the campaign doesn't need click" var de avslutande orden på denna del av framträdandet.

Under rubriken mediemixen diskuterade Meadows-Klue kort frågan om hur mycket av den totala annonsbudgeten som bör läggas på online. Flera modeller visar att det i snitt läggs 15% av det totala på online, något som Danny anser vara för lite. Eftersom 25% av spenderat tid i mediemixen ligger på det digitala, borde inte det matchas mot investeringarna på mediet? Rådet är alltså att öka investeringen till minst 25% av totala budgeten.

Online kan i mångt och mycket speglas mot traditionella medier. Inte alltid men framför allt när det handlar om att få in nya annonsörer på den digitala marknaden. Tre huvudpunkter gällande spegling är:
  • Enkel startpunkt
  • Webben har inte växt färdigt, det kan gå så mycket längre
  • Det gör det enkelt om man är ny inom onlinemarknadsföring
Vidare sade Meadows-Klue att man bör tänka om vad gäller räckvidds- och medieplanering för onlinemarknadsföring. Jämförelsevis är webben så mycket annorlunda mot en tryckt tidning. I en tidning har du ett fast utrymme som skall fyllas och som nås av ett visst antal människor ganska statiskt. På webben finns dock möjligheten att öka räckvidden genom att annonsera på fler sajter. Det bränner alltså inget av frekvensen eftersom annonsutrymmet delas med andra annonsörer. Som exempel nämndes The Daily Telegraph, där det vid ett test visade sig att 12 olika annonörer delade på utrymmet.

Nya medier medför nya beteenden och speciellt märks detta bland yngre generationer. Timeshifting och multitasking ökar och kommer fortsätta göra det även i framtiden. Därför är det enligt Danny viktigt att mäta det som är viktigt, snarare än att mäta allt (som t.ex. tidigare nämnda CTR). Marknadsföringen bör även individualiseras efter användaren mer än det går att göra i de traditionella medierna.

» Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar